Mesane Kanseri Nedir?

Mesane (idrar kesesi) kanseri, mesanenin duvarını yapan dokularda kaynaklanan kötü huylu tümör (kanser) hücrelerinin oluşumudur.

Mesane (diğer adıyla idrar torbası, idrar kesesi), karının alt bölümünde yer alan ve içine idrarın biriktiği küresel bir organdır. Duvar yapısında düzensiz ve iç içe geçmiş elastik kas liflerinden oluşan mesane küçük bir balonu andırmakta olup, bu kas demetlerinin sayesinde idrarla doldukça genişler, idrarı boşalttığında ise ufalır. Böbreklerin, kanı temizleyerek vücuttan atılmak üzere yaptığı idrar, böbreklerden üreter adı verilen ince bir kanal yardımıyla mesaneye taşınır. İdrar mesaneden vücut dışına atılıncaya kadar depo edilir. Belirli bir miktara ulaşınca, insanda yaptığı “idrar yapma hissi” ile birlikte idrar mesaneden üretra adı verilen bir kanal vasıtasıyla dışarıya istemli bir şekilde atılır.

mesane kanseri

Mesane kanserinin tipleri nelerdir?

Mesane kanseri, mesanenin iç yüzeyini döşeyen hücrelerden kaynaklanmaktadır. Mesanede başlıca 3 kanser (kötü huylu malin tümör) tipi gelişebilir.

Değişici epitel hücreli karsinom (Üroepiteliyal karsinom): Bu kanser tipinde, kanser mesanenin iç yüzeyini döşeyen ve epitel hücresi denilen hücrelerden kaynaklanır. En sık görülen mesane kanseri tipidir. Mesane kanserlerinin %90 dan fazlası bu tip tümörlerdir. Mesane tek ve papiller şekilde olabileceği gibi mesanede yaygın ve saha solid karakterli de olabilir (Şekil-2).

mesane kanseri tipleri
Şekil-2: Mesane tümörü genelde resimde görüldüğü gibi papiller yapıdadır. Tek olabileceği gibi mesane içinde çok odaklı olarak de görülebilir.

Biliyor muydunuz?

Teşhis sırasında vakaların %51’i yüzeysel mesane kanseri şeklindedir. %34’ü organa sınırlı (yani kas tabakasına sirayet etmiş ancak mesane dışına taşmamıştır. %7 vakası teşhis sırasında lenf bezlerinde de hastalık yayılımı varken, %5 hasta uzak yayılım (metastaz) ile teşhis edilmektedir.

mesane kanseri evreleri

Skuamöz hücreli karsinom (Yassı epitel hücreli karsinom):Kanser, mesanenin uzun süre ile infeksiyon ve irritasyon ile karşı karşıya kalmasından sonra mesanede gelişen yassı epitel hücrelerinden (skuamöz hücrelerden) kaynaklanmaktadır. Mesane kanserlerinin yaklaşık %6-8’i bu tip kanserden oluşmaktadır.

Adenokarsinom: Bu kanser tipi, mesanedeki glandüler (sekretuar, salgı yapan) hücrelerinden kaynaklanmaktadır. Bu, salgı yapan glandüler hücreler, mesane duvarı döşer ve mukus yapımını sağlar. Mesane kanserlerinin yaklaşık %2’si bu tip kanserlerdir

Mesanede en sık görülen değişici epitel hücreli (üroepiteliyal) karsinomda, kanser mesanenin iç yüzeyini döşeyen epitel hücrelerinden kaynaklanır. Eğer mesanedeki kanser mesanenin iç yüzeyini örten hücrelerde sınırlı kalmış ve derindeki kas demetlerine ilerlememiş ise, buna yüzeyel mesane kanseri denilmektedir.

Kanserin ilerlemesi genellikle bu epitel hücrelerinin altındaki kas tabakasına sirayet etmesi ile olmaktadır. Bu kas demetlerine sirayet eden kanser yapısı artık bu aşamadan sonra mesanenin dış çeperine ulaşır ve mesane etrafındaki yağ dokusuna yayılır. Buna artık invaziv mesane kanseri denilmektedir. Bunu lenf (akkan) yoluyla lenf bezlerine ve buradan da vücudun diğer kısımlarına kanserin yayılması izler.

Mesane kanserinde klinik belirtiler nelerdir?

Mesane kanserinde en sık karşımıza çıkan ilk belirti idrarın kanlı gelmesi ya da ağrılı idrar yapılmasıdır.
Bu ve aşağıda belirtilen diğer belirtilerin nedeni mesane kanseri varlığı olabilir. Bu belirtileri diğer bazı hastalıklar da yapabilir. Bu nedenle bu tip belirtilerle karşılaşıldığında bir hekim ile görüşülmesi gerekir.

 • İdrarın kanlı gelmesi (hafif kırmızı bulanık ya da açık çay ya da et yıkantı suyu renginde olabilir)
 • Sık sık idrara çıkma isteği
 • Ağrılı, yanma hissi ile idrar yapma
 • Göbek altında, idrar kesesine uyan bölgede ağrı hissi
Screen Shot 2019 03 26 at 12.55.07 PM

Mesane Kanserin evreleri

Yukarıda da sözü edildiği gibi kanser yüzeysel mi yoksa invaziv mi? Olması en önemli prognostik faktördür. Erken tanısı konulmuş mesane kanserlerinde uygun tedavi ile kür şansı çok yüksektir.

Kanserin mesanenin katmanlarına (mukoza ve kas katmanları) ya da vücudun diğer bölümlerine yayılma durumunun araştırılmasına “kanserin evrelemesi” denilmektedir. BU evreleme sonrasında hastalığın evresi hakkında bilgi edinilir. Kanser hastalığında evrenin bilinmesi, bundan sonraki tedavilerin planlanmasında önem taşımaktadır. Aşağıdaki tanı yöntemleri mesane kanserinin evrelendirmesinde kullanılır.

t11 1

Prof. Dr. Tibet Erdoğru’dan Randevu Alın.

Mesane Kanseri tedavisinde “Robotik Radikal Sistektomi”
ve İnce Barsaktan Yeni-Mesane oluşturulması

Mesane kanserinde tedavi seçenekleri evrelerine göre karar verilerek hastalara sunulmaktadır. Yüzeyel adı verilen ve kas tabakasına sirayet etmemiş mesane kanseri olgularında ilk planda önerilen tedavi, mesanenin koruyucu tedavisi olup, TUR(MT) ve gerekli görüldüğünde mesane içinde verilecek biolojik ya da kemoterapötik ilaç tedavisidir. Mesanenin içine verilen bu ilaçlarla yan etkiler en aza indirilmiş olmakta ve tümörün nüks etme olasılığı da anlamlı şekilde azaltılmaktadır.

 Mesane tümörünün kas tabakasına sirayet ettiği kanser evresinde ya da yüzeyel evrede yakalanmış olmasına rağmen tümör boyutu büyük, agresif yapıda kanser hücrelerinden oluşmuş tümörlerde ilke plandaki tedavi seçeneği daha radikal bir yaklaşım ile mesanenin tümüyle çıkartılmasıdır. Bu işleme “Radikal Sistektomi” adı verilir.
 

İdrarın depolanacağı idrar torbası, yani mesane, çıkartıldıktan sonra idrarın depolanması için, günümüzdeki en iyi alternatif, ince barsağın bir kısmından yeni mesane yapılarak, idrar kanalına tekrar bağlanmasıdır. Bu cerrahi işleme “İnce Barsaktan Ortotopik Yeni Mesane Rekonstrüksiyonu” – İleal Neobladder Rekonstrüksiyonu- adı verilir.

Radikal Sistektomi ve İleal Yeni Mesane Rekonstrüksiyonu, uzun bir dönemdir açık cerrahi şeklinde yapılmakta idi. Halen daha birçok merkezde bu uygulama açık cerrahi teknikle yapılmaya devam etmektedir. Ancak Prof. Dr. Tibet Erdoğru 30 Olgudaki Konvansiyonel Laparoskopik cerrahi deneyimleri sonrası buradaki tecrübelerini bilimsel makalelerinde ve kongrelerde meslektaşlarına sunmuştur. daVinci Robotik Sistemin avantajları ile günümüzde oldukça zor ve uzun süren bu ameliyatı artık Robotik olarak da gerçekleştirmektedir.

a10

Robotik Sistem ile yapılan
Radikal Sistektomi ve İnce Barsaktan Yeni-Mesane Rekonstrüksiyon ameliyatının
 açık cerrahiye olan avantajları:

 • 3 boyutlu, büyütmeli (10-20 kat) ve net görüntü altında tüm ameliyatın gerçekleştirilmesi
 • Hastanın karın duvarının büyük ameliyat kesisi ile açılmaması nedeniyle çok önemli olan sıvı, ısı ve elektrolid kaybının olmaması
 • Kozmetik avantaj
 • Cinsel gücü sağlayan sinirlerin çok etkin şekilde korunabilmesi
 • İdrar kaçırma riskinin olmaması
 • Çok az kanama ya da kanamanın olmaması
 • Ameliyat sonrası ağrının çok az olması ya da olmaması
 • Ameliyat sırasında açık cerrahideki gibi sıvı, ısı, kan ve elektrolid kaybı olmadığı için hızlı iyileşme ve komplikasyon risklerinde önemli azalmanın olması
 • Çok yönlü, titremeyen robot kolları ile idrar kanallarının yeni mesaneye dikilmesinin çok ince şekilde yapılabilmesi ve böbreğe idrar kaçağının olmaması
Ekran goruntusu 2022 01 20 135747

Kanserli mesane ve lenf bezlerinden tümüyle temizlenen leğen kemiği boşluğuna ince barsağın bir bölümünden alınan 45-60 cm. boyunda ince barsak parçası özel uygulanan tekniklere göre açılarak yeni mesane olacak şekilde “küre” haline getirilir. Ben bu aşamada teknik olarak, tam bir küre şeklini oluşturan ve minimal basınca neden olduğundan böbrekleri koruyan ve böbreklere idrar kaçağı olmayan Abol-Enein Diversiyonunun hastalarıma uygulamaktayım.

5/5

Sizden Gelenler

oğ...n
oğ...nDoktor Takvimi
Read More
Merhabalar ben TİBET bey ile babamın mesane kesesınde olusan kötü huylu kitleden dolayı tanıştım. Randavu saatı gelınce tahlıllerın sonucuna gore bıze nasıl hareket etmemiz gerektıgını oyle guzel anlattıkı kendımı tıp tahsili almıs gıbı hıssettım ve sonunda robotik cerrahi ile ınce bagırsaktan mesane kesesı yapılıp degıstırılmesıne karar verdık.Amalıyat süreci aynen TİBET bey in bize anlattıgı gıbı ( robotik cerrahinin avantajı ve faydaları) olumlu ve basarılı olarak oyle guzel ve olumlu geçtiki maneviyan nasıl rahatladıgımızı anlatmaya kelımeler yetmez.Şu anda babam gunluk hayatında yasamını olabilcek enyuksek kalıtede devam edıp ıhtıyaclarını karsılayabılmektedır . Amalıyat sonrası TİBET beyın gecenın saat 3 unde bıle ıstanbul dan hastaneyı arayıp hemsıre lere babamın tıp bi degerlerını sorarken denk gelmıslıgım oldu gercekten meslegıne aşık ve boyle haketmıs nadir insanlardandır TİBET bey. SİZE VE EKİBİNİZE basarılarınızın devamını dıler nıce derman arayan ınsanlarımıza vesile olmanızı temenni ederım saygılarımla...
ah...n
ah...nDoktor Takvimi
Read More
Prof.Dr Tibet Erdoğru bey gerekli bilgileri aldı muayenesini gerçekleştirdi.Bizlere robotik cerrahi yöntemiyle nasıl bir yol izleyeceği ile alakalı ayrıntılı bilgilerle bizlere güven verdi.Verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonu ertesi gün gerçekleştirdi ve taburcu olana kadar ki süreçte çok titiz bir şekilde alakadar oldu.Bizleri 2.gün sonunda Kayseri'ye uğurladılar. Kısa bir süre içerisinde günlük yaşantıma devam etmeye başladım. Kayseri den kliniğe gidene kadar ki süreçten itibaren kliniğin profesyonel ekibi bizi yalnız bırakmadılar. Sayın Prof.Dr.Tibet Erdoğru beye ve profesyonel ekibine çok teşekkür ederiz.
E. Çavuşoğlu
E. ÇavuşoğluDoktor Takvimi
Read More
Prof.Tipet Erdoğru hocam mesleğindeki bilgi ve becerisini hastaya verdiği değer ile yoğurmuş bir karakterde birisi.en ufak ayrıntıya kadar hastasıyla birebir ilgilenen sıradan hemşirelerin bile yapacağı işleri bizzat kendi yapan mütevazi bir insan.benim değerlerim çok ilerlemiş ve kanserde nerdeyse son aşamaya gelmiştim.başarılı bir amelyattan sonra prostat psa değerim sıfıra indi.3 ayda bir kontol olacağım inşallah nüksetmez.hocama ve asistanı başta olmak üzere tüm ekibine saygılarımı sunarım. Ergun Çavuşoğlu
M. gönenç
M. gönençDoktor Takvimi
Read More
Melih Gönenç Kişisel olarak benim bir doktoru tıbbi çerçevede değerlendirmeye kalkışmam elbette ki çok anlamlı olmaz.Ama benim bir doktorda aradığım en önemli şey kendisine GÜVEN duymam konusudur. Canınızı emanet ettiğiniz doktor size güven hissi veremiyorsa tedaviniz zaten baştan eksik kalacak demektir. Şikayetim dolayısıyla kendisine başvurduğum Tibet Hocam, ailemdeki mesane kanseri hikayesini de gözönüne alarak en doğru zamanda en doğru biçimde ve en doğru yöntemle müdahalede bulunmaya kalktığında sonsuz bir güvenle canımı kendisinin güvenli ve müşfik ellerine emanet ederken en ufak bir kuşku bile duymadım. Gözlerimi açtığımda yaşama sağlıklı bir merhaba diyeceğime emin olarak yattım ve capcanlı bir biçimde gülümseyerek uyandım. Uyandığımda başucumdaki beyaz önlüklü melekler Tibet Hocamızın yarattığı güvenli ortamın diğer güzel tarafıydı. Ülkemizin medarı iftiharı Tibet Hocam, ellerine, engin bilgine ve insanlık sevgisiyle dopdolu kocaman yüreğine sağlık. İyi ki varsın !
Y. İnal
Y. İnalDoktor Takvimi
Read More
Mesane kanseri teşhisi koyup robotik cerrahi ile başarılı bir operasyonla ince bağırsaktan yeni mesane yaparak beni sağlığıma kavuşturan Sn.Prof.Dr.Tibet Erdoğru'ya hastalığım süresi ve sonrasında tüm yardım ve destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım.
Y. İnal
Y. İnalDoktor Takvimi
Read More
Teşekkürler Doktorum diyerek başlamak istiyorum cümleme. Çünkü bizim için yaşama atılan 2.şansttı. Tesadüfen cekap için gitmiştik hastaneye öğrenir öğrenmez hastalığımızı sizi bulduk.O şansıda siz bize mucizevi parmaklarınızla verdiniz. Eşimi önce yaradana sonra sizinle karşılaşmamla tekrar başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğiniz sag böbrek tümörü ameliyatıyla yaptınız. Eşimi ameliyat yaptığınız gün kurban bayramı arifesiydi. Özel gün demeden bizi bekletmeyip ameliyata aldınız. Gerçekten işini çok mükemmel yapan tanıdığım en iyi doktorsunuz.Tibet bey,eşim mesane kanseri ameliyatı olalı 8 yıl oldu. ALLAHA şükür durumu iyi. ALLAH Sizden binlerce kez razı olsun. Ve hala daha mesafeler yakın olmasada aradığımızda cevap verdiğiniz için ve hasta takibini bırakmadığınız için sonsuz teşekkürler doktorum .
Karan ailesi
Karan ailesiDoktor Takvimi
Read More
Tibet Hoca 01/06/2016 tarihinde babamın laparoskopik robotik yöntemle mesane ameliyatını gerçekleştirmiştir. Kendisiyle ameliyat ve ışın tedavisi arasında kaldığımız ve çok endişeli olduğumuz bir dönemde doktor araştırırken hakkında yazılan olumlu yazılar sayesinde randevu almaya karar vererek tanıştık. O ana kadar kararsız olan babam Tibet Hoca ile ilk muayenesi sırasında kararını verdi. Hasta ve yakınlarına olan yaklaşımı güvenilir tavrı , bilgisi ile hepimize güven verdi .Hiçbir sıkıntı olmadan ameliyatı gerçekleştirdi her türlü sorumuza yanıt vererek ameliyat sırasında dahi tarafımıza bilgilendirme verilmesini sağlamıştır.Gerçekten az bulunan ender doktorlardan biridir; iyiki kendisiyle tanışmışız yolu hep açık olsun. İlk defa bir doktor hakkında yorum yazıyorum ve çevremizde herkese anlatıyor ve tavsiye ediyoruz keşke her doktor Tibet Hoca gibi olsa. /Karan Ailesi
Previous
Next

Prof. Dr. Tibet Erdoğru’dan Randevu Alın.

tibeterdogru

Anlasmalı Kurumlar

kurumlar