Prostat Kanseri Robotik Cerrahi Fiyatı

Prostat kanseri tedavisinde, prostat kanserinin klinik evresi, biopsi patolojik özellikleri ve PSA değeri ile tümörün organa sınırlı olma ihtimali, kapsülü aşmış olma olasılığı ve ileri evre kanser olma durumuna göre cerrahi tedavi programı değişmektedir. 

 

Bu veriler ile prostat kanseri tedavisinde robotik cerrahi 

  1. Radikal cerrahi mi yapılacak?
  2. Cinsel fonksiyon için sinir koruma yapılacak mı?
  3. Sinir koruma sağ ve sol yanda iki taraflı mı, yoksa tek taraflı mı uygulanacak?
  4. Sinir  koruma yapılırken, cerrahi sırasında patolojik inceleme yapılacak mı?
  5. Lenf bezleri genişletilmiş şekilde mi çıkartılacak?
  6. Eş zamanlı başka cerrahi (örnek kasık fıtığı onarımı) uygulanacak mı?

Bu soruların aydınlatılmasına göre cerrahinin süresi, ek işlemleri olacağı için farklı değerlendirmeler söz konusudur.

Bu nedenle sizden istenilen bilgileri giriniz: