Mesane Kanseri Robotik Cerrahi Fiyatı

Mesane (idrar kesesi) kanseri tedavisinde, mesane kanserinin klinik evresi, biyopsi patolojik özellikleri ve tümörün organa sınırlı mı, organ dışına taşmış mı olma ihtimali, mesane dışında lenf bezlerinde olma olasılığı ve ileri evre kanser olma durumuna göre cerrahi tedavi programı ve gerekli olabilecek kemoterapi ihtimali değişmektedir. 

 Bu veriler ile mesane kanseri tedavisinde robotik cerrahi 

  1. Radikal cerrahi mi yapılacak?
  2. Cinsel fonksiyon için sinir koruma yapılacak mı?
  3. Sinir koruma sağ ve sol yanda iki taraflı mı, yoksa tek taraflı mı uygulanacak?
  4. Sinir  koruma yapılırken, cerrahi sırasında patolojik inceleme yapılacak mı?
  5. İnce barsaktan yeni mesane mi yapılacak?
  6. İnce barsaktan karına torba mı bağlanacak?
  7. Lenf bezleri genişletilmiş şekilde mi çıkartılacak?
  8. Eş zamanlı başka cerrahi (örnek kasık fıtığı onarımı) uygulanacak mı?

Bu soruların aydınlatılmasına göre cerrahinin süresi, ek işlemleri olacağı için farklı değerlendirmeler söz konusudur.