“ Pudendal Sinir ” Nedir?

Pudendal sinir, kuyruk sokumu (sakrum) kiiği bölgesindeki omurga kiiklerinden çıkan sakral sinir ağının (L4-5 ve S1-4 arası) leğen kiiği bölgesine giden en büyük dalıdır. Her iki cinsiyette de dıştan görülen cinsel organları, mesane büzük kasını, anüs büzük kasını olmak üzere leğen bölgesi (pelvik bölge) taban kaslarını uyarır. Bu uyarılar omurganın kuyruk sokumu kiiği bölgesindeki omurilik içindeki Onuf çekirdeklerinden gelmektedir. Pudendal sinir S2, S3, S4 seviyesindeki omurilikten kaynak alır ve bu sinir köklerinin kuyruk sokumu kiiğinin ön deliklerinden çıkarak leğen bölgesine (pelvik bölge) giriş yapar (Resim-1).

Resim-1: Pudendal sinir anatomisinin şiatik görüntüsü (erkek görüntüsü)

 

pudendal sinir

 

Leğen kiiğinin içine giren S2-S3-S4 dallarının birleşmesinden bir sinir dalı olarak da Pudendal sinir çıkar. Pudendal sinir piriformis kası ile koksiks kası arasından geçerek pelvik alanda büyük siyatik delik seviyesine kadar ilerler. Buradan sonra ana büyük leğen kiiği damarlarından çıkan pudendal atardamar ve toplardamar ile birleşerek, iskion kiik çıkıntısını altına gelir ve bu kiik çıkıntısından koksiks kiiğine uzanan Sakrospinoz Bağ alından geçer ve çok dar olan Alcock kanalına (diğer adıyla Pudendal kanal da denilmektedir) girerek uyaracağı organlara kadar ilerler. Bu tünelde çıkınca 4 ana dal verir. Bunlar alt makat bölgesine giden dal, ağ bölgesine (perine) giden dal, penis ya da klitorise giden sinir, testis torbası ya da vajina labiumlarına giden sinir olmak üzere 3 tanedir (Resim-1).

Resim-2: Kuyruk sokumundaki omurilikten çıkan S2 S3 ve S4 sinirler kanallardan çıkarlar. Bu sinirlerin bazı dalları birleşerek Pudendal Sinir i yaparlar. Pudendal sinir leğen kiiğine girerken SakroSpinöz Ligamnet ile SakroTuberöz Ligament arasından geçer. Bu sırada leğen kiiğinin bir parçası olan İskion dikenine çok yakındır. Leğen kiiği içinde giren Pudendal Sinir daha sonra Alcock kanalı (Pudendal Kanal da denilmektedir) denilen bir tünele girer ve buradan ilerleyerek tüneli geçince dallarına ayrılır.

 

pudendal

 

Pudendal sinir dalları

Dal Tanımı
İnferior anal sinir Büyük siyatik deliği geçer geçmez pudendal sinirden ilk ayrılan daldır
Perineal sinir Daha ileride yüzeysel ve derin iki alt dala ayrılır
Penis Dorsal siniri
Klitoris Dorsal siniri
Penis ya da klitorisin sırtında devam eden daldır
Posterior labial sinir
Skrotal sinir
Posterior labia ya da erkekte testis torbası

Resim-2: Bu resimde pudendal sinir uzantısı dallarının kalça, perine, vajina ve vulvalar boyunda dağılımı gösterilmektedir.

 

pudendal3

 

Pudendal Sinir Fizyolojisi:

Pudendal sinir erkekte penis, kadında klitoris, orgazm ve boşalma sırasında ani kasılmaları yapan bulbospongiyoz ile iskiokavernoz kasları, kadında vajen ve vulvalar erkekte ise testis torbası, perine ve anüs bölgesini uyarır.

Cinsel ilişkide yukarıda sözü edilen kasların kasılması ile meninin atılması, orgazmın hissedilmesi açısından önemli uyarıcı iletiler sağlar. Ayrıca idrar yolunun dış kısmından ve mesaneden his uyarılarını alır ve uyarılar gönderir.

Resim -3: Pudendal Sinir ve Levator Ani Siniri leğen kemiği taban kaslarını uyaran iki önemli sinirdir. Pudendal sinir uretra denilen idrar kanalını uyarmaktadır. Buradaki duyuları almaktadır. Levator ani siniri ise buradaki kasların kasılması için önemlidir.

 

pudendal4