Prostat hastalığının baş göstermesinde ki başlıca sebepler nelerdir? Prostat hastalığına yakalanmamak için nelere dikkat etmeliyiz?

Ürolojik Hastalıklar Prostat Konu Başlıkları Prostat erkek üreme sisteminde çok önemli bir salgı bezidir. Prostatın temelde 3 hastalığı olabilir. Kronik prostat iltihabı: bakterilerin neden olduğu iltihapların yanında nedeni anlaşılamamış iltihaplanmalarla da kendini gösteren bir durumdur. Sıklıkla genç erkeklerde ve genital bölgede devamlı dolgunluk hissi, gerilme ağrısı gibi kronik ağrı ile karakterize olabilir. Altında cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabileceği […]

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı sonrası cinsel yaşam kalitesi

Ürolojik Kanserler Robotik Cerrahi Konu Başlıkları Prostat ameliyatından sonra hasta ne kadar süre sonra cinsel hayatına geri dönüyor? Ereksiyon ameliyattan ne kadar süre sonra gerçekleşiyor? Hastanın işlemden sonra ereksiyonunun başlaması için belli bir sürenin geçesi gerekir. Ameliyat sırasında ne kadar korunsa da o bölgedeki sinirler bir şekilde sağa sola çekilmekten etkilenmektedir. da Vinci Robot bu […]

Böbrek Kistlerinde Bosniak Sınıflama Sistemi Nedir?

Ürolojik Hastalıklar Böbrek Kisti Konu Başlıkları Böbrek dokusunda bazı kistik değişimler gelişebilir. Bu kistik değişimler Bosniak adı verilen bir sınıflama sistemine göre, kontrastlı BT ya da MRI görüntüleri ışığında, beş tipte sınıflanır. Bu sınıflama bize kistik böbrek kanseri riski ile diğerleri arasındaki ayrım açısından yardımcı olur. 1980’li yılların geç döneminde geliştirilmiştir. Bosniak Tip-1, Tip-2, Tip-2F, […]

Prostat Büyümesinde Hangi Cerrahi Teknik Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

Ürolojik Hastalıklar Prostat Büyümesi Konu Başlıkları İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri değildir. Sadece prostat içinde adenom adı verilen bir doku gelişir ve irileşerek idrar kanalına baskı yapar. Buna bağlı gelişen idrar boşaltımının zorlanması nedeniyle kişide sıkıntılara yol açar. İlaç tedavisi ile ufaltılamayan ya da doku gevşemesi yetersiz kalan hastalarda artık cerrahi tedavi kaçınılmaz hal alır. İrileşmiş […]

Böbrek Taşlarına Endoskopik Cerrahi Şeklinin Belirlenmesinde Taşın Boyutu Önemli mi?

Ürolojik Hastalıkları Böbrek Taşı Konu Başlıkları Günümüzde böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde artık açık cerrahi yaklaşım tümüyle tarihe karışmıştır diyebiliriz. Endoskopik cihazların ve taş kırma ünitelerinin gelişmesi ile böbrek taşlarında boyut ne kadar büyük olursa olsun, taşlar endoskopik yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşlarında iki tür endoskopik tedavi söz konusudur Perkütan nefrolitotomi (kısaca PNL) Fleksibl Üreterorenoskopik Lazer Litotripsi […]

Üreter Taşı Belirtileri Nelerdir?

Ürolojik Hastalıklar Böbrek Taşı Konu Başlıkları Üreter denilen idrar kanalına inen taşlarda en önemli belirti şiddetli bel ağrısı ve buna bağlı gelişen bulantı ve kusmadır. Beraberinde idrarda kanama da bulunabilir. Ancak şart değildir. İdrarda kan olmasa bile, hastaların başvurdukları doktorlar tarafından yapılan idrar tahlilinde (mikroskopik seviyede) idrarda kan bulunur. Buna mikroskopik hematüri diyoruz. Üreter kanalına […]

Böbrek Alt Pol (Kaliks) taşlarında Tedavi Alternatifleri

Ürolojik Hastalıkları Böbrek Taşı Konu Başlıkları Böbrek taşındaki tedavi yaklaşımları konusunda halen daha belirli net yaklaşımı olmayan ve tartışılan taş grubu böbrek alt kaliks (toplama sistemi) içinde yer alan taşlardır. Bu sessiz alt kaliks taşlarının takip edildiği durumlarda %20 hastada ortalama 2 yıl içinde klinik belirtiye bağlı müdahale gerekliliği mevcuttur. Alt kaliks taşlarında uygulanabilecek tedaviler, […]

Üreter Taşlarında Düşmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Ürolojik Kanserler Böbrek Kanseri Konu Başlıkları Üreter kanalına düşen taşlarda taşların yerine göre durumunu değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Üreter böbrek havuzundan (pelvis renalis) çıktıktan sonra aşağıya doğru ilerleyerek İliak arter ve ven denilen ana aort atardamarı ile kava toplardamarı üzerinden geçer. Ardından leğen kemiği içine doğru iner ve idrar kesesine açılır Üreter kanalında 3 noktada pasaj ve […]

Böbrek Taşının Tamamen Temzilenmesi: T3 Faktörleri

Ürolojik Hastalıklar Böbrek Taşı Konu Başlıkları Ülkemizde böbrek taş hastalığı yaklaşık 11 hastanın birisini etkilemektedir. Bir çok ufak böbrek taşı hasta tarafından ağrılı ya da ağrısız şekilde düşürülebilmektedir. Bu taşların düşürülmesinde en yardımcı ilaçlar alfa-blokerlerdir. Düşürülemeyecek kadar büyük olan ya da düşürülemeyen böbrek ve üreter taşlarında, fleksibl üreteroskop ile gerçekleştirilen, endoskopik cerrahi ve lazer ile taşın kırılması […]

Ağrılı mesane sendromu neden olur?

Ürolojik Hastalıklar Ağrılı Mesane Sendromu Konu Başlıkları Ağrılı mesane sendromu olarak da tanımlanan İnterstisyel Sistit gelişiminde birçok patolojik sorun ortaya atılmıştır. Bir teoriye göre mesanedeki idrar hissini oluşturan ince iğsi ve çok hassas sinir uçlarını idrarın kimyasal etkisinden koruyan, idrar kesesinin iç yüzeyini örten koruyucu bir salgı (mukus) tabakasının hasar görmesidir. Bu hasar neticesinde, yoğun […]