Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit) Serisi-4

Çözümünde etkin başarılı sonuçlar elde edilen tedavi var mı? Evet var: Uzatılmış Antienflamatuar Hidrodistansiyon + Ardışık Pudendal Sinir Blokajı  Mesane omurilik alt bölümünün arka kısmından (arka boynuz denilmektedir) çıkan getirici (afferent) sinirler ile uyarılmaktadır. Aynı şekilde de idrar kesesinindeki duysal hisler ise (idrar hissi gibi) götürücü (efferent) sinirler yoluyla omurilik arka boynuz refleks merkezinden geçerek…

İnvaziv mesane kanseri nedir?

İnvaziv mesane kanseri nedir? İnvaziv mesane kanseri , idrar kesesindeki kanser hücrelerinin mesanenin iç yüzeyini kaplayan mukoza (üroepitel yay ürotelyum) tabakası ve hemen bu tabakanın altındaki bağ dokusu tabakasını (lamina propria) aşarak, derindeki idrar kesesi kas tabakasına sirayet etmiş olmasına denir. Kanser, bu aşamadan sonra eğer tedavi edilmez ise, kas lifleri arasındaki ince damar ve…

Prostat Kanseri Risk Faktörleri

Prostat kanseri arttıran risk faktörleri aşağıdaki gibidir: Yaş. Prostat kanseri yaşa bağlı olarak yaş ilerledikçe artar. Irk. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı siyahi erkeklerin diğer ırklara mensup erkeklere göre prostat kanserine daha az yakalandığı tespit edilmiştir. Siyahi erkeklerde prostat kanseri görüldüğünde kanser daha agresif ve ileri boyutta seyretmektedir. Aile geçmişi. Eğer ailenizdeki erkeklerde daha önce prostat kanseri görüldüyse kansere…

Prostat kanseri tedavisinde güncel bilgilendirme

Prostat kanseri erkeklerde spermi besleyen ve spermin taşınmasını sağlayan meni sıvısının üretildiği ceviz şeklindeki küçük bezde yani prostatta oluşur. Prostat kanseri erkeklerde görülen en yaygın kanser türlerinden biridir. Genellikle yavaş başlar ve daha sonra prostat dışına çıkar ancak fazla ilerlemediği durumlarda büyük tehlike arz etmez. Her ne kadar yavaş ilerleyen bazı prostat kanseri türlerinin tedavi…

Hormon Terapisi Ne Zaman Kullanılır?

Hormon terapisi şu durumlarda kullanılabilir: * Eğer kanser ameliyat ya da radyasyon ya da iyileştirilemeyecek kadar fazla yayıldıysa ya da diğer nedenlerden dolayı bu tedaviler cevap vermiyorsa. * Eğer kanser tedaviden, ameliyattan ya da radyasyon terapisinden sonra geri döndüyse. * Eğer kanser sonrası hastalığın tekrar etme riski yüksekse radyasyon terapisine destek olarak (Gleason testine göre…

Prostat Kanseri Nedir ?

Kanser başladığı akciğerden göğüs boşluğundaki veya vücudun diğer bölgelerindeki başka dokulara yayılmıştır. Akciğer kanseri, hücre tipine göre küçük hücreli akciğer kanseri (small cell) ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri (non-small cell) olmak üzere 2 temel grupta ele alınır. Kanser başladığı ve yayıldığına dair daha fazla bilgi edinmek için, bkz. Prostat kanseri, prostat iltihabı ve benign…

Mesane Kanseri Ameliyatları

Mesane kanseri ameliyatı: Bu ameliyatın ana avantajı, kişinin mesanelerini tutması ve rekonstrüktif cerrahiye ihtiyacı olmamasıdır (aşağıya bakınız). Ancak kalan mesane idrar tutamayabilir, bu da daha sık idrara çıkmaları gerekeceği anlamına gelir. Bu tip ameliyatla ilgili temel mesele, mesane kanserinin, mesane duvarının başka bir bölümünde hala tekrarlayabilmesidir. Radikal sistektomi: Kanser daha büyükse veya mesanenin birden çok…

Mesane kanseri transüretral rezeksiyonu (TURBT)

Sadece bir transüretral rezeksiyon (TUR) olarak da bilinen mesane kanseri (TURBT) transüretral rezeksiyonu, birisinin mesane kanserine sahip olup olmadığının ve eğer öyleyse, kanserin mesane duvarının kas tabakasını istila edip etmediğini belirlemek için sıklıkla kullanılır. Bu aynı zamanda erken evre veya yüzeysel (kas invaziv olmayan) mesane kanserleri için en yaygın tedavidir. Çoğu hasta ilk tanı konulduğunda…