Testis Nedir? (Erbezi Nedir?)

Ürolojik Hastalıkları Testis Nedir Konu Başlıkları Testis erkeklerde üremede sisteminin en temel üretici organıdır. İki tane oval şeklinde olan bu organlar penis ve kasıkların altındaki testis torbası denilen torba içinde bulunur. Testislerin içinde bulunduğu bu deri torbasına tıbbi dilde skrotum denilmektedir. Testislerin ortalama boyutları 4x3x2 cm ebatlarındadır. Türkiye’de yapılmış olan bir araştırmada, 20-21 yaş arasındaki 2599 […]

Sol Testis Tümörü Seminom ve BEP Kemoterapisi Sonrası Robotik Paraaortik-Retroaortik RPLND

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri https://www.youtube.com/watch?v=zqy1Uj05x_c 30 yaş hasta. Sol testis tümörü nedeniyle sol orşiektomi.Patoloji: Seminom (45x40mm). BT: Paraaortik kitle 55×90 mm. 3 kür BEP kemoterapisi sonrasında Aort sol kenarını saran ve retroaortik uzanım gösteren 57×71 mm kitle. Robotik Supine RPLND ve paraaortik+retroaortik kitle eksizyonu uygulandı. Robotik Supine RPLND dört kollu daVinci robot ile iki ufak asistan […]

Testis Kanseri ve Ameliyat Sonrası Dönem

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testis kanseri nedeniyle testis çıkartıldıktan sonra ilk planda erken iyileşme döneminin (ameliyat sonrasındaki 7-10 gün) tamamlanması beklenir. Bu dönem sonunda hem patoloji raporu, hem de tümöre bağlı yüksek ise kanserli testis vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki serum testis tümör belirteçlerindeki düşüşü takip edilir. Testis kanseri ilk planda Retroperitoneal bölgedeki lenf bezlerine ve bazen de akciğerlere […]

Testis Kanserlerinde Kemoterapi Sonrasında Kitlelere Yaklaşımda Robotik Cerrahi

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testis kanserlerinin %95’inin germ hücreli tümörler oluşturmaktadır. Yani Sperm hücresinin geliştiği kök hücrelerden köken alırlar. 1970 yılından itibaren gelişen tedavi alternatifleri avantajı ile solid kanserler içinde tamamen tedavi edilerek, kür sağlanan kanserlerden birisi testis kanseridir. Dünya’da son 30 yılda testis kanseri görülme olasılığı %50 artmış olmasına rağmen, kansere bağlı ölüm oranı […]

Retroperitoneum ve Lenf Yayılımı

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testis Tümörü (Testis Kanseri) Nereye yayılır? Retroperitoneum ve Lenf Yayılımı Testis kanseri olan Germ Hücreli Tümörlerde başarılı tedavi yönetimi açısından bilinmesi önemli bazı noktalar vardır: Germ hücreleri özelliği nedeniyle kanser hücreleri radyasyon (özellikle seminom tipi tümörler) ve cis-platin tipi kemoterapötiklere çok iyi yanıt vermektedir ve yapısal olarak iyi huylu teratoma […]

Retroperitoneal Lenf Nod Disseksiyonu (RPLND) ne demektir?

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testis kanserileri sağ testisteki lenf drenajı pre-kaval, para-kaval ve interaorto-kaval bölgesindeki lenf bezlerine olmaktadır. Sol testis için ise lenfatik ulaşım bölgesi pre-aortik ve para-aortik lenf bezleri ve takiben interaortokaval lenf bezleridir. Eğer metastaz kitlesi çok büyük ise, geriye lenfatik ters akım ile daha aşağı seviyelerdeki lenf bezlerinde de tümör […]

Testis Kanseri Gelişiminde Risk Faktörü ve Testis Kanseri’nde Ölüm Oranı Nedir ?

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Teşhis sayısındaki sayı yanında, oldukça düşük oranda ölüm sayısının gerçekleşmesindeki en önemli neden elimizdeki tedavi olanaklarına testis kanserinin çok iyi yanıt vermesi ve yüksek oranda tedavi edilebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Testis kanserlerinin büyük bölümü Germ Hücreli Tümör (GHT)’lerdir. Tedavi planında GHT’ler Non-seminom (NSGHT) ve Seminom iki tipine göre farklı yaklaşımlar […]

Testis Kanseri: Kanserin Yayılma Riski Nedir?

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testis Kanseri’nde retroperitoneal alan denilen bölgedeki tedavinin bir kaç mantıklı gerekçesi vardır: 1. Retroperitoneal bölgedeki lenf bezleri testis kanserinin çoğunlukla ilk olarak metastaz yaptığı bölgedir. Bunun yanında sadece buraya metastaz yapmış ve başka yere yapmamış olma ihtimali de yüksektir. Bunu destekleyen birçok klinik araştırma mevcuttur.  a.  Sadece retroperitoneal bölgedeki lenf […]

Erkeklerde En Sık Görülen Kanser: Testis Kanseri

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Testisler erkeklerde testis torbasında yer alan iki adet sperm ve testosteron hormonu üreten salgı bezleridir. 15-34 yaş gurubu erkeklerde en sık görülen kanser türü Testis Kanseri’dirTestis kanseri olarak iki tip kanser görülür: Seminoma ve Non-seminoma. Sperm hücreleri, Germ hücrelerinden gelişir ve olgunlaşır. Hemen bütün testis kanserleri germ hücre kökenli kanserlerdir. Non-seminoma tipi kanser türü gelişme ve yayılma olarak […]

Germ Hücreli Testis Kanserlerinde “hücresel sınıflama”

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Germ hücreli testis kanserlerindeki aşağıda görülen histolojik sınıflama Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılan sınıflamadır (1). Malign testiküler germ hücreli kanserlerin ‹%50’sinde kanser yapısı tek tip hücre tipinden oluşmaktadır ve bunların da %50’si seminomadır. Malign testiküler germ hücreli kanserlerin diğer bölümü ise farklı oranlarda birden fazla hücre tipinin kombinasyonundan oluşmaktadır. […]