Germ Hücreli Testis Kanserlerinde “hücresel sınıflama”

Ürolojik Kanserler Testis Kanseri Konu Başlıkları Germ hücreli testis kanserlerindeki aşağıda görülen histolojik sınıflama Dünya Sağlık Örgütü tarafından kullanılan sınıflamadır (1). Malign testiküler germ hücreli kanserlerin ‹%50’sinde kanser yapısı tek tip hücre tipinden oluşmaktadır ve bunların da %50’si seminomadır. Malign testiküler germ hücreli kanserlerin diğer bölümü ise farklı oranlarda birden fazla hücre tipinin kombinasyonundan oluşmaktadır. […]

BRCA-2 and RB-1 gen delesyonu ve hormona dirençli Prostat Kanseri

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Sağlıklı bir hücrenin gelişmesi yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi normal DNA gen yapısına bağlıdır ve bu esastır. Bazı durumlarda DNA yapısı hasarlanır veya mutasyona uğrar. Hücrede DNA hasarının tamir (DNA-HT) sistemi sağlıklı DNA yapısının devamlılığını sağlar. Bu DNA-HT mekanizmasındaki patolojik hasarlar DNA yapısının tamir edilememesine ve hücrelerin bozulmasına ve farklı […]

Prostat Kanseri ve Androjen Reseptörü

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Androjen reseptörünün yapısı, aktivitesi ve prostat kanserindeki etkisinin anlaşılması, prostat kanseri tedavisi ilaçlarının geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Androjen Reseptörü (AR) Östrojen reseptörü, Glikokortikoid reseptörü, progesterone reseptörü ve mineralokortikoid reseptörü ile beraber Nükleer Reseptör 3 -C grubu ve 4. gen lokasyonu (NR3C4) üyesidir. Androjen reseptörü (AR), bağ-temelli transkripsiyon faktörü olarak, spesifik […]

Meta-Analizi: Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırması

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Meta-analizi Nedir?: Bir konuda bilimsel literatürde çıkmış çalışmaların kanıta dayalı derecesi ile neticelerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve tüm bu araştırmaların verilerinden ortak bir sonuç çıkartılmasıdır. Son dönemde Prostat Kanseri cerrahi tedavisinde Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahi’nin karşılaştırmalı sonuçlarının araştırıldığı literatürde yayınlanmış bilimsel araştırmaların sonuçları tek tek araştırmalar incelenerek değerlendirilmiştir. Bu Meta-analizde 1702 […]

Mesane Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi: Literatür Değerlendirmesi

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Cerrahi ile mesane yani idrar kesesinin çıkartılması ve pelvik bölgedeki lenf bezlerinin çıkartılması sonrasında idrarın farklı şekillerde vücut dışına alınmasının sağlanması, Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde Kasa invaze mesane kanserlerinde ALTIN STANDART tedavidir… Açık cerrahi ile bunun yapılması hem altın standart olup, hem de ameliyat sırası ve […]

Mesane Kanseri ve Kontrol-Noktası İnhibitörleri (Check-Point Inhibitor)

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Kontrol-Noktası İnhibitörleri (Check-point inhibitors) denilen inhibitor ko-reseptörler periferal T-lenfositlerin toleransının idamesinde  Sitotoksik T-lenfosit protein-4 (CTLA-4), immünoterapi için manipüle edilen, örnek bir immün kontrol noktasını oluşturur.  CTLA-4, CD28 reseptörüne bağlanmak için yarışı ve T-lenfosit üzerindeki B7 ligandına ve bir kere B7 ligandına bağlandığında, aktive olan CTLA-4 ile T lenfosit hücresinin […]

Mesane Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Kontrol Noktası” Baskılayıcıları Mesane kanseri, en sık görülen kanserler arasında 5. sırada yer almaktadır.A.B.D.’de her yıl 74.000 yeni vaka ile kanser teşhis edilen hastaların %5’ini oluşturmaktadır. Ve maalesef yılda 16.000 hasta bu nedenle kaybedilmektedir. Mesane kanseri hastalarının %75’i teşhis edildiğinde yüzeyel (kasa invaze olmayan) mesane kanseri şeklinde teşhis edilir. İdrar […]

Robotik Prostat Kanseri Tedavisinde Hasta İçin “Şiar” Noktamız: PENTAFECTA

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları TriFecta Nedir? “TriFecta” yurtdışında yarışlarda ilk üç sırayı alacak yarışçıları isimlendiren bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu terim günümüzde Robotik Cerrahi ile Prostat Kanseri tedavisinde elde edilmek istenen sonuçların özetini tanımlamada kullanılmıştı. Robotik Cerrahide TriFecta Neleri İçerir? Başarı Oranı Kaçtır? Biokimyasal tekrar olmaması yani PSA değerinin bir daha yükselmemesi Kontinansın […]

Robotik Cerrahi İle Prostat Kanseri Tedavisinde İntrafascial Sinir Koruyucu Yaklaşım Nasıl Olmalı?

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Prostat anatomisinde özellikle minimal invaziv cerrahi yaklaşımlardaki deneyimler arttıkça anatomik farkındalıklar da beraberinde gelmektedir. Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen Sinir-Koruyucu Radikal Prostatektomi’de özellikle Penta Fecta’ya ulaşmak için ilk kural prostat biopsi örneklerinin detaylı şekilde incelenmesi ve klinik bulgularla (serum PSA seviyesi, parmakla prostat muayenesi, -gerektiğinde- prostat MRI görüntüleri) yorumlanması oldukça önemlidir. Bilateral intrafascial sinir koruyucu yaklaşım […]

Kanser Hastalığında Kontrol-Noktası Baskılayıcıları Nedir?

Ürolojik Kanserler Hasta Bilgilendirme Konu Başlıkları Kanser Tedavisinde İmmünoterapi T-lenfosit hücreleri vücudumuzda hücresel seviyedeki bağışıklığı sağlayan ve bizi yabancı hücre ve maddelerden koruyan hücrelerdir. Bunu, yabancı hücreyi, mikrobu yakalayıp, salgıladığı maddelerle parçalayarak gerçekleştirir. Yani T-lenfositlerimiz vücudumuzdaki ağır silahlara sahip, yabancılara karşı, koruyucularımızdır. Vücudumuza giren virüs ya da bakterileri ya da vücudumuzda oluşan kanser hücrelerini ilk […]