Robotik cerrahide cerrahın deneyimi ve ameliyat sonrası tedavi yöntemleri

Ürolojik Kanserler Robotik Cerrahi Konu Başlıkları Uygulanan tedavi yönteminde cerrahın deneyiminin önemi nedir? daVinci robotik cerrahi de, cerrah robotik teknoloji uygulanıyor olmasına rağmen kanserli prostat dokusunun çıkartılması sırasında çevre dokuların, idrar tutan kasların ve sinirlerin iyi korunmasında cerrahın deneyiminin en üst seviyede olması lazım. Bana göre temel olarak daVinci robotik sistemi hastalarına uygulayan bir cerrahın temel […]

200 Gram Üzerindeki Prostat Büyümesinde Robotik Prostat Adenomenktomi Ropad

Ürolojik Hastalıkları Prostat Büyümesi Tedavisi – ROPAD Konu Başlıkları Günümüzde erkeklerde prostat bezinin iyi huylu büyümesi (Benign Prostat Hiperplazisi, BPH) en çok görülen sağlık sorunlarından birisidir. Özellikle 150 gramın üzerinde büyük prostatlarda günümüzde halen altın standart olan TUR (Prostat) ameliyatı birçok merkezde genellikle uygulanamamaktadır. Bu nedenle açık cerrahi ile prostatın iyi huylu büyüyen kısmı çıkartılmaktadır. […]

UPJ darlığı tedavisinde Robotik Pyeloplasti

Robotik Cerrahi Upj Darlığı Konu Başlıkları UPJ darlığı tedavisinde Robotik Pyeloplasti Tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilmeden önce bilinmesi gereken nokta, 18 aylık ve daha ufaklarda UPJ’deki kötü idrar geçişine bağlı durumun geçici olabileceği ve kendiliğinden düzelebileceği mutlaka akılda tutulmalıdır. Ancak darlık durumlarında ve bu darlığın yarattığı böbrek hasarında, 18 aylıktan ufak olsa bile cerrahi tedavi […]

Pudendal Sinir Sıkışmasında Laparoskopik ve Robotik Cerrahi

Laparoskopik Cerrahi Pudendal Sinir Sıkışması Konu Başlıkları Laparoskopik Cerrahi Pudendal Sıkışmasının Tedavisi Laparoskopik ve Robotik cerrahinin ikisine de, anahtar deliği gibi ufak deliklerden uygulanan, Minimal İnvaziv Cerrahi (Az zarar verici cerrahi yöntem) denilmektedir. Bu cerrahide büyük ameliyat kesisin yerine, karın içine cerrahi aletleri yerleştirmek için ufak delikler açılmaktadır. Bu ufak deliklerden vücut içine yerleştirilen borucuklardan, […]

Böbrek Kanseri ve Robotik Cerrahi

Ürolojik Kanserler Böbrek Kanseri Konu Başlıkları Robotik Nefron Koruyucu Tümör Cerrahisi(sadece hastalıklı bölümünün alınması) Açık cerrahi ile uygulanan nefrektomide (böbreğin tümüyle çıkartılmasına tıp dilinde nefrektomi denir), ameliyatı gerçekleştirmek için 35-40 cm. boyuna kadar uzayabilen cerrahi kesi uygulanmaktadır (Şekil-1). Özellikle büyük tümörlerde aynı kesi ile 12. kaburga kemiğinin alınması da gerekebilmektedir. Bu büyük ameliyat kesisi ile […]

Prostat Kanserinde Fokal Tedavi Nedir?

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Günümüzde erken tanı yöntemleri ile artık prostat kanseri prostat bezi içinde başlangıç aşamasında iken tespit edilebilmektedir. Özellikle prostat biopsisindeki sistemik örneklemeler, multiparametrik prostat MRI değerlendirmesinin yardımı ile prostat bezindeki kanserin haritası çıkartılarak, sadece bu kanserli bölgelerin tedavisi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Prostatın tümünün değil sadece kanserli bölümün haritasının tedavi edilmesine “Fokal Tedavi” denilmektedir. Kriyoterapi ve HIFU prostat kanserinin fokal […]