Prostat Kanserinde Hormon Terapisi

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Bu yan etkiler genelde tedavinin bitmesi ile geçer. Ayrıca ortaya çıkan yan etkiler için farklı çözüm yolları bulunabilir. Mesela mide bulantısı ve kusmayı önleyici ilaçlar verilebilir. Yukarıda bahsi geçen risklerle birlikte bazı kemoterapi ilaçlarının neden olduğu nadir yan etkiler de vardır. Mesela; Dosetaksel ve kabazitaksel bazen ciddi alerjik tepkilere […]

BRCA-2 and RB-1 gen delesyonu ve hormona dirençli Prostat Kanseri

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Sağlıklı bir hücrenin gelişmesi yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi normal DNA gen yapısına bağlıdır ve bu esastır. Bazı durumlarda DNA yapısı hasarlanır veya mutasyona uğrar. Hücrede DNA hasarının tamir (DNA-HT) sistemi sağlıklı DNA yapısının devamlılığını sağlar. Bu DNA-HT mekanizmasındaki patolojik hasarlar DNA yapısının tamir edilememesine ve hücrelerin bozulmasına ve farklı […]

Prostat Kanseri ve Androjen Reseptörü

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Androjen reseptörünün yapısı, aktivitesi ve prostat kanserindeki etkisinin anlaşılması, prostat kanseri tedavisi ilaçlarının geliştirilmesinde oldukça önemlidir. Androjen Reseptörü (AR) Östrojen reseptörü, Glikokortikoid reseptörü, progesterone reseptörü ve mineralokortikoid reseptörü ile beraber Nükleer Reseptör 3 -C grubu ve 4. gen lokasyonu (NR3C4) üyesidir. Androjen reseptörü (AR), bağ-temelli transkripsiyon faktörü olarak, spesifik […]

Meta-Analizi: Prostat Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi Sonuçlarının Karşılaştırması

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Meta-analizi Nedir?: Bir konuda bilimsel literatürde çıkmış çalışmaların kanıta dayalı derecesi ile neticelerinin bir bütün halinde değerlendirilmesi ve tüm bu araştırmaların verilerinden ortak bir sonuç çıkartılmasıdır. Son dönemde Prostat Kanseri cerrahi tedavisinde Robotik Cerrahi ile Açık Cerrahi’nin karşılaştırmalı sonuçlarının araştırıldığı literatürde yayınlanmış bilimsel araştırmaların sonuçları tek tek araştırmalar incelenerek değerlendirilmiştir. Bu Meta-analizde 1702 […]

Pro-PSA ve PHI -Prostate Health Index- Nedir?

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Pro-PSA, [-2]proPSA ya da p2PSA, şeklinde kodlanır ve kandaki PSA maddesinin bir alt formunu ifade eder.Bu değerin özellikle serbest PSA (burada fPSA olarak gösterilmektedir) değeri ile oranına %p2PSA denilmektedir. Bu değer ([(p2PSA pg/mL)/(fPSA ng/mL x 1000)] x 100formülü ile hesaplanmaktadır.Beckman Coulter PHI değeri ise [(p2PSA / fPSA) x √ PSA ] […]

Hormon Terapisi Ne Zaman Kullanılır?

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Hormon terapisi şu durumlarda kullanılabilir: * Eğer kanser ameliyat ya da radyasyon ya da iyileştirilemeyecek kadar fazla yayıldıysa ya da diğer nedenlerden dolayı bu tedaviler cevap vermiyorsa.* Eğer kanser tedaviden, ameliyattan ya da radyasyon terapisinden sonra geri döndüyse.* Eğer kanser sonrası hastalığın tekrar etme riski yüksekse radyasyon terapisine destek […]

Prostat Kanseri tedavisi ve ilaç kullanımı

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Denosumab (Xgeva, Prolia) prostat kanserinin kemiklere yayılmasını engelleyen ilaçlardan biridir. Bifosfonat gibi denosumab da kemik hücrelerinde osteoklast yani kemik yıkımı olmasını engeller ama farklı bir şekilde çalışır. Bu ilaç aşağıdaki amaçlarla tercih edilebilir: • Erkeklerde kanseri kemiklere sıçrayanların kırık gibi sorunlarına engel olmak ya da bu sorunları geciktirmek için. Zoledronik […]

Prostat Kanseri için Aşı Tedavisi

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Sipuleucel-T (Provenge) bir tür kanser aşısıdır. Bedenin bağışıklık sistemini güçlendirerek korumayı amaçlayan geleneksel aşılardan farklı olarak bu aşı bağışıklık sistemini prostat kanserli hücrelere saldıracak şekilde güçlendirmeye çalışır. Aşı artık hormon terapisine cevap vermeyen ama aynı zamanda semptomların farklı şekilde ortaya çıktığı ileri seviye kanserli vakalarda kullanılır. Aşı her erkek için […]

Kemiklere Yayılan Prostat Kanserinin Önlenmesi ve Tedavisi

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Prostat kanseri vücudun diğer bölgelerine yayılırsa, hemen hemen her zaman kemiğe gider. Kemik metastazı ağrılı olabilir ve tehlikeli veya hatta hayatı tehdit edici olabilecek kırıklar (kırıklar) veya yüksek kan kalsiyum seviyeleri gibi diğer sorunlara neden olabilir. Kanser prostat dışında büyüdüyse, kanserin kemiklere yayılmasını önlemek veya yavaşlatmak, tedavinin temel amacıdır. Kanser […]

Ultrason, Mri Klavuzluğunda Prostat Biopsisi Nedir?

Ürolojik Kanserler Prostat Kanseri Konu Başlıkları Prostat Kanseri teşhisinde Ultrasonografi ve MRI kılavuzluğundaki biyopsilerde prostat bezinden patolojik değerlendirme için doku örnekleri biyopsi iğnesi ile alınır. Bu alınan biyopsi örneklerinde patoloji bölümü kanserli hücre olup olmadığını değerlendirir. Prostat biyopsileri tüm dünya’da en yaygın olarak ultrasonografi klavauzluğunda alınmaktadır. Bir parmak boyutundaki ultrasonografi alıcısı (biz buna prob diyoruz) kalın […]