Mesane Büyütme Ameliyatı

Ürolojik Kanserler Böbrek Kanseri Konu Başlıkları “Mesane Augmentasyonu ya da diğer adıyla İleo-Sisto-Plasti” Kronik sistit ile beraber olan ağrılı mesane sendromu, interstisyel sistit, sıklıkla kadınlarda görülen ve yaşam kalitesini tümüyle berbat şekilde etkileyen önemli bir mesane hastalığıdır. Mesane mukoza kas ve siroza olarak tanımlanan ana üç tabakadan oluşan elastik liflere sahip düşük basınçlı idrar depolayabilen […]

Mesane Kanseri Tedavisinde Robotik Cerrahi ve Açık Cerrahi: Literatür Değerlendirmesi

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Cerrahi ile mesane yani idrar kesesinin çıkartılması ve pelvik bölgedeki lenf bezlerinin çıkartılması sonrasında idrarın farklı şekillerde vücut dışına alınmasının sağlanması, Yüksek riskli kasa invaze olmayan mesane kanserlerinde Kasa invaze mesane kanserlerinde ALTIN STANDART tedavidir… Açık cerrahi ile bunun yapılması hem altın standart olup, hem de ameliyat sırası ve […]

Mesane Kanseri ve Kontrol-Noktası İnhibitörleri (Check-Point Inhibitor)

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Kontrol-Noktası İnhibitörleri (Check-point inhibitors) denilen inhibitor ko-reseptörler periferal T-lenfositlerin toleransının idamesinde  Sitotoksik T-lenfosit protein-4 (CTLA-4), immünoterapi için manipüle edilen, örnek bir immün kontrol noktasını oluşturur.  CTLA-4, CD28 reseptörüne bağlanmak için yarışı ve T-lenfosit üzerindeki B7 ligandına ve bir kere B7 ligandına bağlandığında, aktive olan CTLA-4 ile T lenfosit hücresinin […]

Mesane Kanseri’ne bir parazitin neden olabildiğini biliyor muydunuz?

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Şistozamiazis (Schistosomiasis) Şistozomiazis akut ve kronik olarak seyreden parazitik bir soluncanın neden olduğu enfeksiyondur. Enfekte olmuş tatlı sular ile temas eden insanlara bulaşır. Hijyenin olmaması yanında özellikle enfekte sularda okul çağı çocuklarının yüzmesi, balık avlaması özellikle can sıkıcı sonuçlara neden olan enfeksiyonlara neden olabilir. Pirazikuantel denilen bir ilacın tedavide kullanılması ile […]

Mesane Kanseri Tedavisinde İmmünoterapi

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Kontrol Noktası” Baskılayıcıları Mesane kanseri, en sık görülen kanserler arasında 5. sırada yer almaktadır.A.B.D.’de her yıl 74.000 yeni vaka ile kanser teşhis edilen hastaların %5’ini oluşturmaktadır. Ve maalesef yılda 16.000 hasta bu nedenle kaybedilmektedir. Mesane kanseri hastalarının %75’i teşhis edildiğinde yüzeyel (kasa invaze olmayan) mesane kanseri şeklinde teşhis edilir. İdrar […]

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı Avantajlı mı?

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Mesane Kanseri özellikle idrar kesesi kasına sirayet ettiği durumlarda ciddi hayati tehlike taşır hale gelmektedir. Bunun yanında bazı mesane kanseri hastaları, lamina propria tabakası denilen tabakada olmasına rağmen çok hızlı yayılma ve ilerleme kapasitesi nedeniyle potansiyel hayati tehlike de içermektedir. İşte bu durumlardaki mesane kanseri hastalarında mesanenin vücuttan ivedilikle […]

Mesane Kanseri’nde Çıkartılan Lenf Bezi Sayısı Ne Kadar Önemli?

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları 1962 yılında, radikal sistektomi ameliyatı sırasında tarif edilen lenf bezlerinin çıkartılma bölgesi dış iliak arter, alt üreter (idrar kanalı) ve kasık bölgesi (Copper bağı) arasındaki alan idi. Ancak zamanımıza kadar mesane kanserinin cerrahisi sırasında çıkartılan lenf bezlerinin farklı bölgeleri tanımlandı. Seviye I Lenf Bezleri Sınırlı lenf nodülü çıkartılma alanının tanımlar.Bu alan anatomik […]

Mesane Kanserinin Tedavi aşamaları

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Çoğu zaman, mesane kanseri ilk tedavisi, tümörün klinik aşamasına dayanır, bu da mesane duvarına ne kadar derin büyüdüğü ve mesanenin ötesine yayılıp yayılmadığıdır. Tümörün boyutu ve derecesi ve bir kişinin genel sağlığı gibi diğer faktörler de tedavi seçeneklerini etkileyebilir. Tedavi evre 0 mesane kanseri Evre 0 mesane kanseri non-invaziv papiller karsinom (Ta) ve […]

Mesane kanseri transüretral rezeksiyonu (TURBT)

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Sadece bir transüretral rezeksiyon (TUR) olarak da bilinen mesane kanseri (TURBT) transüretral rezeksiyonu, birisinin mesane kanserine sahip olup olmadığının ve eğer öyleyse, kanserin mesane duvarının kas tabakasını istila edip etmediğini belirlemek için sıklıkla kullanılır. Bu aynı zamanda erken evre veya yüzeysel (kas invaziv olmayan) mesane kanserleri için en yaygın tedavidir. Çoğu […]

Mesane Kanserinde İdrar Kesesi Alınan Hastanın Cinsel Fonksiyonu Devam Eder mi?

Ürolojik Kanserler Mesane Kanseri Konu Başlıkları Bu başlıktaki sorunun hemen yanıtını vermek gerekirse: Evet cinsel fonksiyon devam eder. Şekilde görüldüğü üzere penise giden damar ve sinirler idrar kesesi ve prostat-seminal vezikül bezlerinin hemen altından geçerek organa ulaşmaktadır. Şekil-1: Rektuma yerleştirilen ultrasonografi alıcısı ile incelenerek biopsi alınır Mesane kanserinde eğer kanserli yapı idrar kesesinin kas tabakasına […]