Prostat Kanserinde Fokal Tedavi Nedir?

Günümüzde erken tanı yöntemleri ile artık prostat kanseri prostat bezi içinde başlangıç aşamasında iken tespit edilebilmektedir. Özellikle prostat biopsisindeki sistemik örneklemeler, multiparametrik prostat MRI değerlendirmesinin yardımı ile prostat bezindeki kanserin haritası çıkartılarak, sadece bu kanserli bölgelerin tedavisi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Prostatın tümünün değil sadece kanserli bölümün haritasının tedavi edilmesine “Fokal Tedavi” denilmektedir. Kriyoterapi ve HIFU prostat…

Prostat Kanserinden Ölüm Riski ve yeni “Grade Group” Sistemi

Prostat kanserini oluşturan kanser hücrelerinin farklılaşma ve çoğalma hızlarına göre derecelendirmek üzere kullanılan skorlama sistemine Gleson Skor denilmekte idi. Gleason Skor sisteminden daha güncel olan kanser gruplamasına Grade Group (GG) olarak isim verilmektedir. Bu gruplama sistemi, 2006-2013 yılların arasında SEER verilerinde bulunan 330.000 den fazla prostat kanseri hastasının verilerinin ışığında hazırlanmıştır. “Grade Group” -Grad Grup-…

konsol

Prostat Kanseri Bilgilendirme Serisi

Prostatın ağırlığına göre hangi teknikler kullanılıyor? 100 gramın üzerindeki prostatlarda açık ameliyat öneriyoruz. Çünkü idrarın akışını engelleyen meyvenin hepsinin çıkarılması gerekir. Meyve çıkarılırken bir tane dilimi kalsa, o dilim tekrar yeni bir meyve halini alacaktır. 90 grama kadar ağırlığı olan prostatlarda, tur yöntemi uygulanmaktadır. Eğer hasta kanı inceltici kullanma zorunluluğu varsa, kanama riski yüksekse lazer…

Prostat Kanseri cerrahi tedavisi- Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Prostat kanseri cerrahisinde uygulanan teknik hastanın iyileşme süresini nasıl etkiliyor?

Prostat kanserinde uygulanan cerrahi teknikler Prostat kanseri ameliyatlarında kapalı yöntemlerle yapılan endoskopik tedavilerde iyileşme çok hızlıdır. Açık yöntemde bir ameliyat yarası oluştuğu için, ameliyat sonrasında kanamalar ve ağrı ortaya çıkar. O yaranın iyileşmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Açık ameliyatlarda 7-10 günlük bir iyileşme süresi vardır. Kapalı yöntemle yapılan işlemlerde iyileşme süresi daha kısadır.…

Sınırlı Kemik Metastazı Olan Prostat Kanserinin Tedavisinde Sitoredüktif Radikal Prostatektomi Başarısı

Sitoredüktif Radikal Prostatektomi Geleneksel yaklaşımda kemik metastazı ya da lenf bezlerine metastaz olan prostat kanserli bir hastaya radikal prostat cerrahisi önerilmemekte idi. Günümüzde inanılanın aksine kemik metastazı olan prostat kanseri olgularında radikal prostatektomi cerrahi bir seçenek olabilir. Yani “kemiklere sınırlı şekilde yayılmış prostat kanserinde cerrahi ile ne derece fayda sağlayabiliriz” giderek önemli bir tartışma konusu…

prostat kanseri

Hormon Dirençli Prostat Kanseri Ne Demektir?

Birçok yerde genellikle duyduğumuz ve yazdığımız Prostat Kanseri olup, bunun sadece bir hastalık olduğunu düşünürüz. Ve pratik olarak bu şekilde terimleriz. Ancak moleküler seviyede incelediğimizde, biz bilim adamları için tek bir hastalıktan çok daha kompleks bir yapı vardır karşımızda. “Prostat Kanseri” terimi sadece başlangıçta hastalığın tipine olan adaptasyonumuz için kullanırız. Ancak biraz derinlerine girip incelendiğinde,…

sistozom

Mesane Kanseri’ne bir parazitin neden olabildiğini biliyor muydunuz?

Şistozamiazis (Schistosomiasis) Şistozomiazis akut ve kronik olarak seyreden parazitik bir soluncanın neden olduğu infeksiyondur. İnfekte olmuş tatlı sular ile temas eden insanlara bulaşır. Hijyenin olmaması yanında özellikle infekte sularda okul çağı çocuklarının yüzmesi, balık avlaması özellikle can sıkıcı sonuçlara neden olan infeksiyonlara neden olabilir. Pirazikuantel denilen bir ilacın tedavide kullanılması ile oldukça azalmış ve kontrol edilebilir hale…

Robotik Cerrahi Serisi – 2

Robot gerçekten ameliyat sonrası erkekliği koruyor mu?   Özelikle 60 yaşın altında, infrafascial sinir koruyucu teknik ile iki taraftada penise giden sinir ağını ve damarlarını koruyorsanız ereksiyonun ek bir tedavi olmaksızın devam etme olasılığı literatür bilgileri ile %85-95 arsındadır. Bu açık cerrahide bildirilen oranlara bakıldığında çok anlamlı bir orandır. Geç yaşta evlenerek bebek sahibi olmak…

Prostat Kanseri cerrahi tedavisi- Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Robotik cerrahi ile prostat kanseri ameliyatı sonrası cinsel yaşam kalitesi

Prostat ameliyatından sonra hasta ne kadar süre sonra cinsel hayatına geri dönüyor? Ereksiyon ameliyattan ne kadar süre sonra gerçekleşiyor? Hastanın işlemden sonra ereksiyonunun başlaması için belli bir sürenin geçesi gerekir. Ameliyat sırasında ne kadar korunsa da o bölgedeki sinirler bir şekilde sağa sola çekilmekten etkilenmektedir. da Vinci Robot bu çekilme etkisini de en aza indirir.…