Fleksibl -Kıvrılabilien- Üreterorensokop:

Böbrek Taşlarına Endoskopik Cerrahi Şeklinin Belirlenmesinde Taşın Boyutu Önemli mi?

Günümüzde böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde artık açık cerrahi yaklaşım tümüyle tarihe karışmıştır diyebiliriz. Endoskopik cihazların ve taş kırma ünitelerinin gelişmesi ile böbrek taşlarında boyut ne kadar büyük olursa olsun, taşlar endoskopik yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşlarında iki tür endoskopik tedavi söz konusudur Perkütan nefrolitotomi (kısaca PNL) Fleksibl Üreterorenoskopik Lazer Litotripsi (kısaca RIRC) , denilmektedir.…

lazer prostat

Prostat Büyümesinde Hangi Cerrahi Teknik Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri değildir. Sadece prostat içinde adenom adı verilen bir doku gelişir ve irileşerek idrar kanalına baskı yapar. Buna bağlı gelişen idrar boşaltımının zorlanması nedeniyle kişide sıkıntılara yol açar. İlaç tedavisi ile ufaltılamayan ya da doku gevşemesi yetersiz kalan hastalarda artık cerrahi tedavi kaçınılmaz hal alır. İrileşmiş ve idrar kanalına baskı…

Üreter Taşlarında Böbreğe Geri Kaçma Riski

Böbreklerde oluşan ufak taşlar zaman içinde hareket veya idrar akımının etkisi ile yerinden oynayarak üreter kanalına düşebilir. Bu idrar kanalını aniden tıkadığı için böbrek içinde artan su basıncı (idrarın atılamamasına bağlı) etkisi ile böbrek kapsülü aniden gerilir ve çok şiddetli ağrıya yol açar. Üreter kanalında 3 noktada kanal lümeni daralır. Bu dar bölgeler Üreterin böbrekten…

mesane kanseri

Mesane Kanserinde Kas İnvazyonu Ne Demektir?

Mesane yani idrar kesesi karın alt bölgesindeki küre şeklinde bir organ olup, idrarın depolanma ve boşaltım fonksiyonunu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle elastik ve kas liflerinden oluşmuş bir organdır. İdrarı depolarken ve boşaltırken, genişler ve ufalır. Mesane kanseri idrar kesesinin iç yüzünü örten mukoza (zar) tabakasından çıkar. Bu seviyedeki mesane kanseri genellikle endoskopik kazıma dediğimiz TUR-MT (mesane…

prostat

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Prostat Kanseri Aynı Hastalık Değildir

Bir organda temelde iki tip tümör gelişir. İyi huylu (ki buna genelde “adenom” diyoruz) ve Kötü huylu yani “kanser”. İçi sıvı dolu kistik oluşumlar daha farklı yapıdadır. Prostat içinde iki türlü büyüme söz konusu olabilir. Ve bu ikisi tamamen birbirinden farklı iki gelişimdir. İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hipertrofisi kısaca PBH deriz) Kötü huylu…

testis kanseri

İleri Evre Prostat Kanseri Nedir?

Kanserin teşhis edildiği ya da vücutta tespit edildiği durumlarda kanserin kaynaklandığı organ (prostat gibi) içindeki durumu ve organla ilintili olan lenf bezleri ve uzak organlara (karaciğer, akciğer, kemik gibi) yayılıp yayılmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeye biz Kanser’in Evrelendirmesi demekteyiz.  Diğer bir deyişle kanserin vücuttaki durumunun Evresine göre tedavi planını çizmekteyiz. Bir kanser organın içinde ve organı…

Prostat Kanserinde Fokal Tedavi Nedir?

Günümüzde erken tanı yöntemleri ile artık prostat kanseri prostat bezi içinde başlangıç aşamasında iken tespit edilebilmektedir. Özellikle prostat biopsisindeki sistemik örneklemeler, multiparametrik prostat MRI değerlendirmesinin yardımı ile prostat bezindeki kanserin haritası çıkartılarak, sadece bu kanserli bölgelerin tedavisi gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Prostatın tümünün değil sadece kanserli bölümün haritasının tedavi edilmesine “Fokal Tedavi” denilmektedir. Kriyoterapi ve HIFU prostat…

Prostat Kanserinden Ölüm Riski ve yeni “Grade Group” Sistemi

Prostat kanserini oluşturan kanser hücrelerinin farklılaşma ve çoğalma hızlarına göre derecelendirmek üzere kullanılan skorlama sistemine Gleson Skor denilmekte idi. Gleason Skor sisteminden daha güncel olan kanser gruplamasına Grade Group (GG) olarak isim verilmektedir. Bu gruplama sistemi, 2006-2013 yılların arasında SEER verilerinde bulunan 330.000 den fazla prostat kanseri hastasının verilerinin ışığında hazırlanmıştır. “Grade Group” -Grad Grup-…

konsol

Prostat Kanseri Bilgilendirme Serisi

Prostatın ağırlığına göre hangi teknikler kullanılıyor? 100 gramın üzerindeki prostatlarda açık ameliyat öneriyoruz. Çünkü idrarın akışını engelleyen meyvenin hepsinin çıkarılması gerekir. Meyve çıkarılırken bir tane dilimi kalsa, o dilim tekrar yeni bir meyve halini alacaktır. 90 grama kadar ağırlığı olan prostatlarda, tur yöntemi uygulanmaktadır. Eğer hasta kanı inceltici kullanma zorunluluğu varsa, kanama riski yüksekse lazer…

Prostat Kanseri cerrahi tedavisi- Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Prostat kanseri cerrahisinde uygulanan teknik hastanın iyileşme süresini nasıl etkiliyor?

Prostat kanserinde uygulanan cerrahi teknikler Prostat kanseri ameliyatlarında kapalı yöntemlerle yapılan endoskopik tedavilerde iyileşme çok hızlıdır. Açık yöntemde bir ameliyat yarası oluştuğu için, ameliyat sonrasında kanamalar ve ağrı ortaya çıkar. O yaranın iyileşmesi için belli bir süre geçmesi gerekir. Açık ameliyatlarda 7-10 günlük bir iyileşme süresi vardır. Kapalı yöntemle yapılan işlemlerde iyileşme süresi daha kısadır.…