holep

Prostat Büyümesinde Holep Yöntemi Nedir?

HOLEP : Holmium Lazer Enükleasyon Prostat’ın baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Lazer: Çok basit şekilde tanımlanırsa, kaynaktan çıkan ve atomlardan yayılan fotonların paralel yerleştirilmiş aynalar yardımı ile yüksek yoğunlukta odaklanabilen ışık enerjisidir. Holmium da, KTP yani GreenLight, Diod yani RedLight gibi bir lazer tipidir. Ancak Holmium lazerin en önemli özelliği dokunun derinlerine fazla geçmez ve…

Böbrek Kanseri Ameliyatı

Böbrek kanserinde temelde iki tip ameliyat söz konusudur. 1. ”Radikal” olarak, bütün böbreğin çevresinde onu saran yağ dokusu ve zarlarla birlikte çıkartılması, yani radikal nefrektomi 2. Kısmi olarak sadece tümör kısmının çıkartılarak sağlam böbrek kısmının korunduğu “Nefron Koruyucu” cerrahi, buna parsiyel nefrektomi’de denilebilir. Bir böbrek kanseri hastasında hangi cerrahinin yapılabileceğine birkaç faktöre göre karar verilir,…

böbrek kanseri

Böbrek Kanserinde Evreleme

Bir hastada böbrekte kitle tespit edildikten sonra, doktor ilk olarak kanserin yayılıp yayılmadığını öğrenmek ve yayıldı ise ne kadar metastaz yaptığını bilmek ister. Bu değerlendirmeye Evreleme denir. Evreleme ile kanserli dokunun vücuttaki durumu ve yaygınlığı değerlendirilir ve bu sınıflamalara göre tedavileri planlanır. Böbrek kanserinde evreleme için bilmemiz gereken ilk parametreler: Böbrekteki kanser kitlesi ne kadar…

böbrek kanseri tedavisi

Böbrek Kanseri Belirtileri

Klasik tıp kitaplarında böbrek kanserinin 3 belirtisi ilk planda tüm öğrencilere öğretilir İdrarda kanama Yan ağrısı (bel ağrısı) Ele gelen sert kitle Bu klasik 3 kardinal belirti böbrek kanseri hastalarının yaklaşık %15’inde görülür. Ancak büyük bir oranda böbrek tümörü tespit edildiğinde hastada bir belirti yoktur Özellikle günümüzde ultrasonografinin yaygın kullanılması ile, alakasız başka bir şikayet…

Fleksibl -Kıvrılabilien- Üreterorensokop:

Böbrek Taşlarına Endoskopik Cerrahi Şeklinin Belirlenmesinde Taşın Boyutu Önemli mi?

Günümüzde böbrek taşlarının cerrahi tedavisinde artık açık cerrahi yaklaşım tümüyle tarihe karışmıştır diyebiliriz. Endoskopik cihazların ve taş kırma ünitelerinin gelişmesi ile böbrek taşlarında boyut ne kadar büyük olursa olsun, taşlar endoskopik yöntem ile tedavi edilebilmektedir. Böbrek taşlarında iki tür endoskopik tedavi söz konusudur Perkütan nefrolitotomi (kısaca PNL) Fleksibl Üreterorenoskopik Lazer Litotripsi (kısaca RIRC) , denilmektedir.…

lazer prostat

Prostat Büyümesinde Hangi Cerrahi Teknik Ne Zaman Tercih Edilmelidir?

İyi huylu prostat büyümesi, prostat kanseri değildir. Sadece prostat içinde adenom adı verilen bir doku gelişir ve irileşerek idrar kanalına baskı yapar. Buna bağlı gelişen idrar boşaltımının zorlanması nedeniyle kişide sıkıntılara yol açar. İlaç tedavisi ile ufaltılamayan ya da doku gevşemesi yetersiz kalan hastalarda artık cerrahi tedavi kaçınılmaz hal alır. İrileşmiş ve idrar kanalına baskı…

Üreter Taşlarında Böbreğe Geri Kaçma Riski

Böbreklerde oluşan ufak taşlar zaman içinde hareket veya idrar akımının etkisi ile yerinden oynayarak üreter kanalına düşebilir. Bu idrar kanalını aniden tıkadığı için böbrek içinde artan su basıncı (idrarın atılamamasına bağlı) etkisi ile böbrek kapsülü aniden gerilir ve çok şiddetli ağrıya yol açar. Üreter kanalında 3 noktada kanal lümeni daralır. Bu dar bölgeler Üreterin böbrekten…

mesane kanseri

Mesane Kanserinde Kas İnvazyonu Ne Demektir?

Mesane yani idrar kesesi karın alt bölgesindeki küre şeklinde bir organ olup, idrarın depolanma ve boşaltım fonksiyonunu gerçekleştirmektedir. Bu nedenle elastik ve kas liflerinden oluşmuş bir organdır. İdrarı depolarken ve boşaltırken, genişler ve ufalır. Mesane kanseri idrar kesesinin iç yüzünü örten mukoza (zar) tabakasından çıkar. Bu seviyedeki mesane kanseri genellikle endoskopik kazıma dediğimiz TUR-MT (mesane…

prostat

İyi Huylu Prostat Büyümesi ve Prostat Kanseri Aynı Hastalık Değildir

Bir organda temelde iki tip tümör gelişir. İyi huylu (ki buna genelde “adenom” diyoruz) ve Kötü huylu yani “kanser”. İçi sıvı dolu kistik oluşumlar daha farklı yapıdadır. Prostat içinde iki türlü büyüme söz konusu olabilir. Ve bu ikisi tamamen birbirinden farklı iki gelişimdir. İyi huylu prostat büyümesi (Benign Prostat Hipertrofisi kısaca PBH deriz) Kötü huylu…

testis kanseri

İleri Evre Prostat Kanseri Nedir?

Kanserin teşhis edildiği ya da vücutta tespit edildiği durumlarda kanserin kaynaklandığı organ (prostat gibi) içindeki durumu ve organla ilintili olan lenf bezleri ve uzak organlara (karaciğer, akciğer, kemik gibi) yayılıp yayılmadığı değerlendirilir. Bu değerlendirmeye biz Kanser’in Evrelendirmesi demekteyiz.  Diğer bir deyişle kanserin vücuttaki durumunun Evresine göre tedavi planını çizmekteyiz. Bir kanser organın içinde ve organı…