Böbrek Taşı endoskopik tedavisinde “Taşın Tamamen Temizlenmesi” için önemli faktörler nelerdir? 3T Faktörleri-

Ülkemizde böbrek taş hastalığı yaklaşık 11 hastanın birisini etkilemektedir. Birçok ufak böbrek taşı hasta tarafından ağrılı ya da ağrısız şekilde düşürülebilmektedir. Bu taşların düşürülmesinde en yardımcı ilaçlar alfa-blokerlerdir. Düşürülemeyecek kadar büyük olan ya da düşürülemeyen böbrek ve üreter taşlarında, fleksibl üreteroskop ile gerçekleştirilen, endoskopik cerrahi ve lazer ile taşın kırılması önemli yer tutmaktadır. Ameliyat öncesi…

Prostat Kanserinde Perinöral İnvazyon Nedir?

Prostat biopsisinin patolojik incelenmesi sonrasında hepsinde olmasa da, birçok patoloji raporlarında sıkılıkla geçen bu deyim aslında biz robotik cerrahi yapan cerrahlar için önemli bir parameteridir. “Perinöral” anlam karşılığı “sinirlerin etrafı” anlamına gelir. “İnvazyon” anlam karşılığı ise “sirayet etmek” anlamındadır. Perinöral invazyon, prostat içindeki mikroskobik sinirlerin etrafında kanser hücrelerinin sirayet ettiğini ifade eder. Sinir demetinden gelen ufak sinirler…

ROBOTİK MESANE KANSERİ AMELİYATINDA İNCE BARSAKTAN YENİ (YAPAY) MESANE YAPILIRKEN SERTLEŞME SİNİRİLERİ VE DAMARLARININ KORUNMASINDA ÖNEMLİ NOKTALAR

Öncelikle şu iki soruya açıklık kazandırarak başlamalıyız: 1. Mesane kanseri nedeniyle idrar kesesi alınan erkeklerde robotik yapay mesane her tümör aşamasında yapılabilir mi? Prostat içindeki idrar kanalına tümörün girmediği her durumda evre T2 ve T3a evresindeki her mesane kanseri hastasına mesane yani idrar kesesi alındıktan sonra, ince barsaktan yeni (yapay) mesane yapılabilir 2. Mesane kanseri…

Robotik Prostat Kanseri Cerrahisinde Sertleşme Sinirlerinin Korunmasında Seminal Bezlerin Önemi Var mı?

Prostat kanseri cerrahi tedavisinde prostat ile birlikte hemen arkasındaki seminal bez de, birlikte alınmaktadır. Bu açık, laparoskopik ve robotik cerrahide de böyledir (Resim-1). Prostat aradan çıkartıldıktan sonra, idrar kesesi ağzı ile idrar borusu birbirine dikilir. Anatomik olarak sertleşme fonksiyonu için penise giden damar ve sinir demeti prostatın yan duvarlarına teğet geçtiği gibi, seminal bezin çevresini…

prostat kanseri

PROSTAT BİOPSİSİ, MR-ULTRASON FÜZYON HEDEFLENMİŞ BİOPSİ Mİ? YOKSA SİSTEMİK BİOPSİ Mİ? YOKSA HEDEFLENMİŞ + SİSTEMİK BİOPSİ Mİ?

Yüksek PSA değeri olan ve parmakla prostat muayenesinde şüpheli nodül olan erkeklerde, takiplerin multiparametrik prostat MRI ile yapılmasını öneren iddialara özellikle kanserli dokunun gözden kaçırılma riski nedeniyle dikkatle kritize edilmelidir. Klinik olarak anlamlı nitelikte olan Gleaso Skor 7 ve üzerindeki prostat kanseri %28 oranında multiparametrik prostat MRI da görülememektedir. Bu oran neredeyse klinik anlamlı prostat…

ULTRASON, MRI KILAVUZLUĞUNDA PROSTAT BİOPSİSİ NEDİR?

Prostat Kanseri teşhisinde Ultrasonografi ve MRI kılavuzluğundaki biopsilerde prostat bezinden patolojik değerlendirme için doku örnekleri biopsi iğnesi ile alınır. Bu alınan biopsi örneklerinde patoloji bölümü kanserli hücre olup olmadığını değerlendirir. Prostat biopsileri tüm Dünya’da en yaygın olarak ultrasonografi kılvauzluğunda alınmaktadır. Bir parmak boyutundaki ultrasonografi alıcısı (biz buna prob diyoruz) kalın barsak içine yerleştirilir ve bunun…

üreter taşları

Üreter Taşlarında Düşmeyi Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Üreter kanalına düşen taşlarda taşların yerine göre durumunu değerlendirmek en doğrusu olacaktır. Üreter böbrek havuzundan (pelvis renalis) çıktıktan sonra aşağıya doğru ilerleyerek İliak arter ve ven denilen ana aort atardamarı ile kava toplardamarı üzerinden geçer. Ardından leğen kemiği içine doğru iner ve idrar kesesine açılır Üreter kanalında 3 noktada pasaj ve lümende daralma vardır UPJ (böbrek havuzundan…

Böbrek Kanseri Ameliyatı Kaç Saat Sürer?

Günümüzde böbrekteki tümörün boyutuna göre iki şekilde böbrek kanseri ameliyatı vardır. Radikal Nefrektomi (en ideal cerrahi yaklaşım tekniği Laparoskopik cerrahidir) Nefron-koruyucu Tümörün çıkartılması (en ideal cerrahi yaklaşım Robotik ve vücut içinde hızlı dikiş atabilme deneyimine göre de Laparoskopik cerrahidir) Böbrek atar ve toplar damarlarını içine alacak kadar büyük çapta (bu 6 cm ve üzerindeki tümörlerde…

bobrekkaliks

Böbrek Alt Pol (Kaliks) taşlarında Tedavi Alternatifleri

Böbrek taşındaki tedavi yaklaşımları konusunda halen daha belirli net yaklaşımı olmayan ve tartışılan taş grubu böbrek alt kaliks (toplama sistemi) içinde yer alan taşlardır. Bu sessiz alt kaliks taşlarının takip edildiği durumlarda %20 hastada ortalama 2 yıl içinde klinik belirtiye bağlı müdahale gerekliliği mevcuttur. Alt kaliks taşlarında uygulanabilecek tedaviler, diğer böbrek taşları gibi 3 alternatif…

Üreter Taşı Belirtileri Nelerdir?

Üreter denilen idrar kanalına inen taşlarda en önemli belirti şiddetli bel ağrısı ve buna bağlı gelişen bulantı ve kusmadır. Beraberinde idrarda kanama da bulunabilir. Ancak şart değildir. İdrarda kan olmasa bile, hastaların başvurdukları doktorlar tarafından yapılan idrar tahlilinde (mikroskopik seviyede) idrarda kan bulunur. Buna mikroskopik hematüri diyoruz. Üreter kanalına düşmüş taşlarda bazen alt uca gelene…