Kanser Hastalığında Kontrol-Noktası Baskılayıcıları Nedir?

Kanser Hastalığında Kontrol-Noktası Baskılayıcıları Nedir?

Kanser Tedavisinde İmmünoterapi T-lenfosit hücreleri vücudumuzda hücresel seviyedeki bağışıklığı sağlayan ve bizi yabancı hücre ve maddelerden koruyan hücrelerdir. Bunu, yabancı hücreyi, mikrobu yakalayıp, salgıladığı maddelerle parçalayarak gerçekleştirir. Yani T-lenfositlerimiz vücudumuzdaki ağır silahlara sahip, yabancılara karşı, koruyucularımızdır. Vücudumuza giren virüs ya da bakterileri ya da vücudumuzda oluşan kanser hücrelerini ilk aşamada yakalar ve onlara bağlanarak, sitozin…

Robotik Cerrahi ile Mesane Kanseri Ameliyatı Avantajlı mı?

Mesane Kanseri özellikle idrar kesesi kasına sirayet ettiği durumlarda ciddi hayati tehlike taşır hale gelmektedir. Bunun yanında bazı mesane kanseri hastaları, lamina propria tabakası denilen tabakada olmasına rağmen çok hızlı yayılma ve ilerleme kapasitesi nedeniyle potansiyel hayati tehlike de içermektedir. İşte bu durumlardaki mesane kanseri hastalarında mesanenin vücuttan ivedilikle uzaklaştırılması çok önemlidir. Bu aşamada mesane…

mesane kanseri

Mesane Kanserinde İdrar Kesesi Alınan Hastanın Cinsel Fonksiyonu Devam Eder mi?

Robotik Cerrahi ile Sinir Koruyucu Sistektomi ve İnce Barsaktan Yapay Mesane Oluşturulması Bu başlıktaki sorunun hemen yanıtını vermek gerekirse: Evet cinsel fonksiyon devam eder. Şekilde görüldüğü üzere penise giden damar ve sinirler idrar kesesi ve prostat-seminal vezikül bezlerinin hemen altından geçerek organa ulaşmaktadır. Mesane kanserinde eğer kanserli yapı idrar kesesinin kas tabakasına sirayet etmişse, idrar kesesinin…

robotik cerrahi

Kompleks Böbrek Kanseri Robotik Cerrahi Süresini Etkiler mi?

Kompleks Böbrek Kanseri Robotik Cerrahi Süresini Etkiler mi? Nefron-Koruyucu Tümör Eksizyonu (Parsiyel Nefrektomi) Böbrek kanserinde Tümörün çapı, Tümörün böbrek içindeki yeri Tümörün böbrek girişindeki ana damarlara yakınlığına göre, bazı derecelendirme tabloları kullanılmaktadır. Bu derecelendirmelerde amaç risk durumuna göre böbrekteki tümörün cerrahi tedavisinde “sadece tümörü mü çıkartalım?” yoksa “bütün tümüyle böbreği mi alalım?” sorusuna cevap vermek…

böbrek kanseri

Robotik Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarını Etkileyen Cerrahi Faktörler:

İçinde bulunduğumuz ayın içinde yayınlanmış çok değerli bilimsel makalede, 2000 ile 2017 yılları arasındaki dönemde ameliyat edilmiş, 20.282 hastanın verilerinin değerlendirmesi ile elde edilen Meta-Analiz’de böbrek tümörlerinde açık cerrahiye göre Robotik Cerrahi ile gerçekleştirilen parsiyel nefrektomi (yani sadece kanserli tümörün çıkartıldığı, sağlam böbrek dokusunun korunduğu) sonuçlarında önemli avantajlar söz konusudur. Kan verme oranı açık cerrahide 1.8…

prostat kanseri

Kompleks Böbrek Tümörlerinde Robotik Cerrahi ile Böbrek Korunarak Kanserli Doku Çıkartılabilir mi?

Günümüzde 4 cm çapından ufak böbrek tümörlerinde artık Parsiyel Nefrektomi, ya da diğer ismiyle Nefron-Koruyucu Tümör Eksizyonu, yani sağlam böbrek kısmının korunarak sadece tümörlü kısmın güvenlik sınırı sağlanarak çıkartılması, standart bir tedavi halini almıştır. Geçmişte açık cerrahi olarak gerçekleştirilen bu cerrahi, günümüzde robotik cerrahi ile başarılı şekilde ve hastaya önemli avantajlar sağlayarak gerçekleştirilmektedir. Bu avantajlar:…

Laparoskopik ve Robotik RPLND

Laparoskopik ve Robotik RPLND oldukça komplike cerrahilerin başında gelmekle beraber, günümüzde deneyim ile, açık RPLND ye göre enfeksiyon riskinin hemen hemen olmaması, ameliyat sonrası minimal ağrı ve hızlı iyileşme, daha az kanama ve daha kolay kanama kontrolü, kozmetik olarak büyük cerrahi kesininin yerine 4-5 ufak delikten cerrahinin uygulanması avantajlarına sahiptir.Prof. Dr. Tibet Erdoğru testis tümörü cerrahisindeEvreleyicisi…

Testis Kanseri ve Ameliyat Sonrası Dönem

Testis kanseri nedeniyle testis çıkartıldıktan sonra ilk planda erken iyileşme döneminin (ameliyat sonrasındaki 7-10 gün) tamamlanması beklenir. Bu dönem sonunda hem patoloji raporu, hem de tümöre bağlı yüksek ise kanserli testis vücuttan uzaklaştırıldıktan sonraki serum testis tümör belirteçlerindeki düşüşü takip edilir. Testis kanseri ilk planda Retroperitoneal bölgedeki lenf bezlerine ve bazen de akciğerlere yayılma gösterdiğinden,…

lenfbezi

Mesane Kanseri’nde Çıkartılan Lenf Bezi Sayısı Ne Kadar Önemli?

1962 yılında, radikal sistektomi ameliyatı sırasında tarif edilen lenf bezlerinin çıkartılma bölgesi dış iliak arter, alt üreter (idrar kanalı) ve kasık bölgesi (Copper bağı) arasındaki alan idi. Ancak zamanımıza kadar mesane kanserinin cerrahisi sırasında çıkartılan lenf bezlerinin farklı bölgeleri tanımlandı. Seviye I Lenf Bezleri: Sınırlı lenf nodülü çıkartılma alanının tanımlar. Bu alan anatomik isimlendirmeler ile…