Ağrılı mesane; bu hastalarda genellikle idrar tahlili ve idrar kültürü normal olarak karşımıza çıkmaktadır. Anestezi altında sistoskopi önemli bir tanı...

Ağrılı Mesane Sendromu ( İnterstisyel Sistit ) Tehşisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle detaylı hasta görüşmesi ve fizik muayene çok önemlidir. İlk bölümde de bahsedildiği üzere İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu) olduğunu düşünmek için 4 soruya yanıt verilmelidir. İdrarını mesanede ağrı, yanma ya da batma ile hissetmek Gündüz 7-8 den fazla idrara çıkma ihtiyacı Gece 4-5 den fazla idrar gitmek için uyanma ihtiyacı İdrar kaçırma olmaması  …

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Ağrılı Mesane Sendromu ( İnterstisyel Sistit ) nedir? Belirtileri nelerdir? Günümüzde üroloji alanında kadınlardaki en önemli sağlık sorunlarından birisi kronik sistit olarak da adlandırılabilecek olan İnterstisyel Sistit ve Ağrılı Mesane Sendromu’dur. Nedeninin tam olarak aydınlatılmamış olması yanında, maalesef tedavi amacıyla sunulan                         Yöntemler de…

BRCA-2 and RB-1 gen delesyonu ve hormona dirençli Prostat Kanseri

Sağlıklı bir hücrenin gelişmesi yaşamını sağlıklı şekilde sürdürmesi normal DNA gen yapısına bağlıdır ve bu esastır. Bazı durumlarda DNA yapısı hasarlanır veya mutasyona uğrar. Hücrede DNA hasarının tamir (DNA-HT) sistemi sağlıklı DNA yapısının devamlılığını sağlar. Bu DNA-HT mekanizmasındaki patolojik hasarlar DNA yapısının tamir edilememesine ve hücrelerin bozulmasına ve farklı yapılaşmalara sapmasına neden olur. İşte bu…

Prostat Kanseri Robotik Cerrahi ile tedavisi

Günümüzde robotik cerrahi prostat kanserinde standart cerrahi tedavi halini almıştır. daVinci Robotik Sistem ile gerçekleştirilen prostat kanseri ameliyatı “Robotik Radikal Prostatektomi”  olarak adlandırılmaktadır. Robotik cerrahi yöntem ile, prostat kanseri cerrahi tedavisinde prostat ile birlikte hemen arkasındaki seminal bez de birlikte alınmaktadır. Prostat çıkartıldıktan sonra, idrar kesesi ağzı ile idrar borusu birbirine dikilir. Anatomik olarak sertleşme…

BÖBREK KANSERİ TEDAVİSİNDE ROBOTİK CERRAHİ

Böbrekteki kitlelerde robotik cerrahi ile, böbreğin sağlam dokusu korunarak sadece tümörün çıkartılmasına Robotik Parsiyel Nefrektomi (ya da Robotik Nefron-Koruyucu Tümör Çıkartılması) denilmektedir. Özellikle 4 cm ya da daha ufak çaptaki böbrek tümörlerinde, günümüzde rutin olarak uygulanan standart tedavi halini almıştır. Burada amaç kanser kontrolünü sağlarken, sadece kanserli tümör dokusunun çıkartılması ve sağlam böreğin korunarak kişide…

ROBOTİK CERRAHİ TEKNİĞİ İLE SİNİR KORUYUCU PROSTAT KANSERİ TEDAVİSİ

TERS (Tibet Erdoğru Robotik Sinir koruma) kısaltması ile burada tanımlayacağımız Robotik Cerrahi tekniği ile prostat kanserinin cerrahi tedavisinde penise giden ve sertleşmeyi sağlayan damar ve sinir demetinin korunmasındaki önemli noktalar anlatılmaktadır. Cerrahinin uygulandığı bölgelerdeki yapıların yeri ve isimleri resimde gösterilmiştir. Prof. Dr. Tibet Erdoğru Robotik Cerrahi’nin temelini oluşturan Laparoskopik Cerrahi eğitimini 2004 yılında Almanya’da tamamladıktan…

Mesane Kanseri Nasıl Anlaşılır?

İdrar kesesi (sidik kesesi) kanseri hangi belirtileri gösterir?   İdrarda ağrısız şekilde kan görülmesi (ağrısız kırmızı idrar yapma)   Sık sık ve yanarak idrara çıkma   İdrarını bir anda bastırarak acil idrara gitme isteği   İdrarda pıhtılı kanamaya bağlı, pıhtıların idrar kanalını tıkaması   Yan ağrısı Şimdi bu belirtilerin biraz detaylı açıklamalarını verelim:   İdrarda…

Testis Nedir? (Erbezi Nedir?)

Erkeklerde üremede sisteminin en temel üretici organıdır. İki tane oval şeklinde olan bu organlar penis ve kasıkların altındaki testis torbası denilen torba içinde bulunur. Testislerin içinde bulunduğu bu deri torbasına tıbbi dilde skrotum denilmektedir. Testislerin ortalama boyutları 4x3x2 cm ebatlarındadır. Türkiye’de yapılmış olan bir araştırmada, 20-21 yaş arasındaki 2599 sağlıklı askerde yapılan ölçümlerde ortalama sağ…