Üroloji Alanında Kadınlardaki En Önemli Sağlık Sorunlarından Kronik Sistit

Günümüzde üroloji alanında kadınlardaki en önemli sağlık sorunlarından birisi kronik sistit olarak da adlandırılabilecek olan İnterstisyel Sistit ve Ağrılı Mesane Sendromu’dur. Son dönemde idrar hissini beyine taşıyan sinir liflerini içinde barındıran Pudendal Sinir boyunca oluşan bir iltihabi reaksiyonun İnsterstisyel Sistit ya da Ağrılı Mesane Sendromuna neden olabileceği düşünülmektedir. Yani bu sorun sinirin inflamasyonuna bağlı gelişen…

Ağrılı mesane; bu hastalarda genellikle idrar tahlili ve idrar kültürü normal olarak karşımıza çıkmaktadır. Anestezi altında sistoskopi önemli bir tanı...

Ağrılı Mesane Sendromu ( İnterstisyel Sistit ) Tehşisi Nasıl Yapılır?

Öncelikle detaylı hasta görüşmesi ve fizik muayene çok önemlidir. İlk bölümde de bahsedildiği üzere İnterstisyel Sistit (Ağrılı Mesane Sendromu) olduğunu düşünmek için 4 soruya yanıt verilmelidir. İdrarını mesanede ağrı, yanma ya da batma ile hissetmek Gündüz 7-8 den fazla idrara çıkma ihtiyacı Gece 4-5 den fazla idrar gitmek için uyanma ihtiyacı İdrar kaçırma olmaması  …

Ağrılı Mesane Sendromu (İnterstisyel Sistit)

Ağrılı Mesane Sendromu ( İnterstisyel Sistit ) nedir? Belirtileri nelerdir? Günümüzde üroloji alanında kadınlardaki en önemli sağlık sorunlarından birisi kronik sistit olarak da adlandırılabilecek olan İnterstisyel Sistit ve Ağrılı Mesane Sendromu’dur. Nedeninin tam olarak aydınlatılmamış olması yanında, maalesef tedavi amacıyla sunulan                         Yöntemler de…

Böbrek Kanserinde Genetik

Kalıtım ve Risk Böbrek kanserinin yaklaşık %5*8’ini oluşturan tümörlerde genetik risk ve otozomal dominant geçiş gösteren ailesel katılım söz konusudur. Böbrek kanseri ile ilgili Gen ve Sendromlar Ailesel Böbrek berrak hücreli kanseri olan 4 otozomal dominant sendrom vardır 1. von Hippel-Lindau hastalığı (Kromozom 3p de bulunan VHL geninin patolojik tipi tarafından oluşturulur) 2. Heredite leiomyomatozis…

Cinsel İlişki Sıklığı ve Prostat Kanseri Gelişim Riski

Son dönemde bazı yayınlarda ve sorularda, cinsel ilişki sıklığı ile prostat kanseri gelişim riski arasındaki ilişkinin var olup, olmadığı iletilmektedir. Burada ilk adımda şunun belirtilmesinde yarar vardır: Cinsel aktivitenin prostat kanseri gelişimindeki rolü tamamen tartışmalıdır. Ve halen kesin bir cevabı yoktur. 2018 Eylül ayında yayınlanan bir meta-analizde (çoklu literatür verilerinin incelenmesi sonucunda ortaya konulan derleme)…

Prostat Kanseri

yüksek Prostat Kanseri riskli prostat kanseri hastaları, prostat kanseri dışında prostat kanseri olması muhtemel olduğundan en yüksek sonuçları ve yaklaşımları deneyimlemektedirler. ürolog veya cerrah radyasyon onkoloğu ve tıbbi onkolog ile farklı tedaviler farklı sonuçlara sahiptir. yan etkiler, tedavi sonrası hayatınızdaki her bir tedavinin potansiyel etkilerini anlamak önemlidir. yüksek riskli prostat kanseri hastaları, bir prosesi seçerken…

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ VE TEDAVİSİNDE PSMA

“Doğru zamanda, Doğru hastaya Doğru tedavi için görüntüleme yardımcı olabilir.” Özellikle radyoterapiden ve daha az sıklıkta radikal prostatektomiden sonra PSA seviyesinde yükselme söz konusu olabilir. Burada önemli püf noktası radikal prostatektomiden sonra PSA seviyesindeki artış sözkonusu ise, radyoterapi (yani ışın tedavisi) ile oldukça etkin tedavi yanıtına sahiptir. Radikal prostatektomi sonrasında PSA yükselmesi olan hastaların hemen…

Robotik Prostat Kanseri Tedavisinde Hasta İçin “Şiar” Noktamız: PENTAFECTA

TriFecta Nedir? “TriFecta” yurtdışında yarışlarda ilk üç sırayı alacak yarışçıları isimlendiren bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu terim günümüzde Robotik Cerrahi ile Prostat Kanseri tedavisinde elde edilmek istenen sonuçların özetini tanımlamada kullanılmıştı. Robotik Cerrahide TriFecta Neleri İçerir? Başarı Oranı Kaçtır? Biokimyasal tekrar olmaması yani PSA değerinin bir daha yükselmemesi Kontinansın tam olması (İdrar tutma fonksiyonunun kuru…

Prostat Kanseri tedavisi ve ilaç kullanımı

Denosumab (Xgeva, Prolia) prostat kanserinin kemiklere yayılmasını engelleyen ilaçlardan biridir. Bifosfonat gibi denosumab da kemik hücrelerinde osteoklast yani kemik yıkımı olmasını engeller ama farklı bir şekilde çalışır. Bu ilaç aşağıdaki amaçlarla tercih edilebilir: • Erkeklerde kanseri kemiklere sıçrayanların kırık gibi sorunlarına engel olmak ya da bu sorunları geciktirmek için. Zoledronik asit işe yaramıyorsa da bu…

Prostat kanseri tedavisi bilgilendirme

Her ne kadar LHRH agonisti Orşiektomi tedavisinden daha pahalı olsa da ve daha sık doktor ziyareti gerektirse de erkeklerin çoğu bu tedaviyi tercih etmektedir. Prostat kanseri tedavisi: Bu ilaçlar yardımıyla yapılan tedavide testisler yerinde kalır, sadece zamanla küçülürler. Hissedilemeyecek kadar küçük hale de gelebilirler. LHRH agonisti derinin altına enjekte edilebilir ya da küçük bir doku…