Adrenokortikal kanserler

Adrenokortikal karsinoma popülasyonda 1.5-2 milyonda bir görülen nadir bir tümördür. Bu tümörler tanı konulduğunda tipik olarak 6 cm’den büyük olup hastaların büyük bir bölümü ileri hastalık döneminde tanınmaktadır. Olguların %60’ında aşırı hormon yapımına bağlı olarak meydana gelen Cushing sendromu ya da aşırı kıllanma belirtileri vardır. Çoğu 6 cm’nin üzerine çıkmış olan adrenokortikal tümörlerde malign (kötü huylu) olma riski yüksektir. Hastalıkta kür sağlayabilmek için tek seçenek tamamen kanserli böbreküstü bezinin cerrahi olarak çıkartılması olduğundan laparoskopik adrenalektominin bu olgulardaki rolü hala tartışma konusudur. Ancak soliter ve çevre dokularla net ayrıt edilebilen primer adrenokortikal tümörlerin rezeksiyonunda laparoskopik yaklaşım, özellikle tecrübeli ellerde, başarılı cerrahi ve onkolojik sonuçlarla gerçekleştirilmektedir. Büyük dev kitlesi (10-15 cm. çapında) olan adrenokortikal kanser olgusunda laparoskopik adrenal cerrahi Prof. Dr. Tibet Erdoğru trarafından başarılı şekilde uygulanmaktadır.

Sol adrenal bezde dev kitlenin laparoskopik cerrahi ile çıkartıldığı video görüntüsü için TIKLAYIN

Adrenal metastazlar

Adrenaller metastaz (başka bir organdaki kanserin yayılımı) açısından sıklıkla karşımıza çıkan organlardır. Adrenal bezlere metastaz yapan en sık kanser tipleri akciğer, meme ve renal kanserler, melanoma, lenfomadır. Tek nodül şeklinde adrenal metastazı olan ve nadiren görülen hastalarda adrenal bezin cerrahi oalrak çıkartılması yararlı olabilir. Tek nodül eşklinde adrenal metastaz şüphesi olan hastalarda biyokimyasal olarak feokromasitoma mutlaka dışlanmalıdır. PET gibi görüntü yöntemleri böbreküstü bezinin dışında başka eyrde kanser yayılımının olmadığının gösterilmesi için kullanılmalıdır. Adrenal metastaz tanısını koymak için biyopsi sınırlı role sahiptir. Cerrahi uygulanması düşünülmeyen çıkartılamaz metastazlarda gündeme gelebilir. İzole adrenal metastazlı bir hastada çıkartılabilir bir lezyondan tümör ekimini önlemek için biyopsi yapmaksızın cerrahi rezeksiyon uygulanmalıdır. Tek nodül şeklindeki adrenal metastazlı hastalarda laparoskopik adrenalektomi genellikle bu konuda tecrübeli merkezlerde uygulanmaktadır. Bu hastalardaki adrenal lezyonlar peroperatif tümör ekimini önleyecek nitelikte dikkatli şekilde ve oldukça tecrübeli laparoskopik cerrahlar tarafından laparoskopik adrenalektomi ile tedavi edilmelidir.