Prostat kanseri tedavisi bilgilendirme

Her ne kadar LHRH agonisti Orşiektomi tedavisinden daha pahalı olsa da ve daha sık doktor ziyareti gerektirse de erkeklerin çoğu bu tedaviyi tercih etmektedir. Prostat kanseri tedavisi: Bu ilaçlar yardımıyla yapılan tedavide testisler yerinde kalır, sadece zamanla küçülürler. Hissedilemeyecek kadar küçük hale de gelebilirler. LHRH agonisti derinin altına enjekte edilebilir ya da küçük bir doku…